aina vives

“La paraula La té Antoni Artigues”

Biel Majoral parla de l’amic, de l’intel·lectual amb qui ha conviscut una bona part de la vida