Agrícola

Les Balears, on més puja el preu del sòl agrícola de l'Estat

El preu d'una hectàrea a les Illes es va situar en 19.406 euros l'any passat, cosa que va suposar un augment del 4,9% respecte del 2015; la mitjana estatal fou de 10.582 euros