aforismes

Climent Picornell: “Els bons aforismes són irònics i profunds”

Escriptor, geògraf i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears