adesma

Els directors de Balears critiquen que Educació els ha ignorat

ADESMA i ADESME manifesten el seu malestar amb la Conselleria per la forma i el fons amb què s'ha duit a terme el Pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa