absentisme escolar

Absentisme escolar: pot ser combatible?

Un informe de l’IAQSE afirma que manquen eines per tractar-ne els casos crònics

Les Balears recuperen la figura de l'educador social als centres de Secundària

Durant el curs 2017-18 deu instituts tindran tècnics d'intervenció sociocomunitària que treballaran amb alumnat en situació de vulnerabilitat