29-S: L’ESCLAT EDUCATIU

Com recordam el 29-S?

Docents d’arreu de les Illes fan memòria del que va suposar la manifestació del 29-S i reflexionen com ha estat el camí durant aquests quatre anys i què s’ha fet bé i què malament

Decret de llengües: un substitut del TIL precipitat?

Els sindicats celebren que es retorni al 50% de català, però volen que la llengua es consolidi

Quatre anys i un dia: la lluita continua

Docents recorden la manifestació que va evidenciar el fracàs de Bauzá, però adverteixen que encara no s’han recuperat tots els drets retallats