22 març

Fa 114 anys de la fotografia en color als diaris

Fou 'The Daily Illustrated Mirror' qui l'any 1904 mostrà als lectors el gran invent