Els sectors que poden assolir més internacionalització

El de moda, calçat i bijuteria és un dels que té més sortida

Les empreses industrials a les Illes Balears es distribuexen en sis sectors.

Un dels més importants és el d’instal·lació i reparació de maquinària (inclou nàutica), en el qual hi ha 824 empreses, que representen el 18% del total del sector.

El segueix el sector de la fusta i els mobles, amb 731 empreses i un 15,9% de les empreses. Un sector que torna a créixer és el de la fabricació de productes de metall, en el qual hi ha 679 empreses, que representen el 14,8% del sector.

La manufactura tradicional, moda, calçat i bijuteria és un dels sector que més fàcil té la projecció internacional, malgrat que no són moltes les empreses que es dediquen a aquestes activitats, 289, que representen el 13,3% del sector industrial.

Alimentació i begudes és un altre sector tradicional, agrupa 501 empreses, el 10,9% del total. Dedicades a paper i arts gràfiques hi ha 331 empreses, que suposen el 7,2% del sector. D’altres activitats industrials acullen 4.580 empreses, que suposen el 19,19% del total.

El nàutic és un dels sectors emergents, que té el repte de la formació. Es necesiten molts de treballadors, pintors, mecànics, mariners, patrons i tot un seguit d’altres professionals, com enginyers tècnics en comunicacions. En definitiva, és un sector que requereix personal específic, per la qual cosa cal formar treballadors.

Internacionalització

El Govern vol donar un suport especific a l’exportació i la internacionalització de les empreses balears. La internacionalització del teixit empresarial és un dels elements de millora de competitivitat.

D’altra banda, tots els sectors tenen el repte d’exportar i també d’accedir a altres mercats per reforçar el posicionament internacional. Així, es vol donar suport a la cooperació entre empreses, com a estratègia d’accés als mercats globals i de diferenciació.

Els sectors de moda, calçat i bijuteria i de begudes i alimentació són els exportadors nats de l’economia de les Illes Balears.

EDICIÓ PAPER 20/01/2019

Consultar aquesta edició en PDF