EDUCACIÓ

La formació dual, aposta de futur

El Govern cerca més implicació de les empreses per poder ampliar l’oferta de titulacions

La posada en marxa de la Formació Professional Dual a les Balears el 2012 s’està produint a un ritme inferior al desitjat pel Govern, que cerca una major implicació de les empreses de les Illes per impulsar aquesta modalitat d’ensenyament incorporat fa sis anys i que per a aquest curs ha aconseguit només atreure uns 300 alumnes, xifra molt per sota dels objectius que el Ministeri d’Educació i la Conselleria s’han marcat, ja que actualment estan matriculats en algun curs d’FP més de 12.000 alumnes.

Aquest tipus d’educació reglada implica la col·laboració de les empreses, ja que l’alumne realitza la major part de la seva formació en una empresa, tot i que continua acudint al centre de formació de manera regular. Per això s’estableix un contracte d’aprenentatge amb l’empresa, la qual ha de designar un tutor de l’alumne que es coordina amb el tutor del centre educatiu on està matriculat per fer-ne el seguiment durant la realització del cicle formatiu. Es poden obtenir titulacions de grau mitjà o de grau superior.

“La gran diferència de fer un cicle de formació professional d’aquesta manera és que l’alumne té un contracte de formació i que l’empresa es compromet a formar-lo en aquells estudis que cursa”, explica Cristina Julià, del departament de Formació de l’esmentada Cambra. L’alumne cobra entre 200 i 500 euros, segons conveni, per un contracte de 40 hores, de les quals en fa 24 de setmanals a l’empresa. La resta és formació a l’institut on està matriculat.

“És evident que l’alumne obté uns avantatges en la seva formació, però l’empresa també té uns beneficis importants, perquè té bonificacions fiscals, a més de disposar d’un treballador amb molta voluntat d’aprendre. A més, és una oportunitat per formar un alumne amb la pròpia cultura de l’empresa o en una determinada manera de fer feina”, destaca Purificación Bes, també del departament de formació de la Cambra de Comerç. Aquesta entitat col·labora amb la Conselleria en la gestió de la Formació Professional Dual i realitza la tasca de trobar noves empreses col·laboradores. A les Illes, prop de 300 empreses ja han tingut alguna experiència de formació dual reglada. A l’Arxipèlag es poden realitzar només 11 titulacions amb aquesta modalitat, però la veritat és que falta donar a conèixer la formació dual entre empreses i alumnes, ja que aquest any, per exemple, han faltat estudiants per al nou cicle de Vitinivicultura, que s’ha realitzat amb la col·laboració de diverses empreses de les Illes.

Experiències positives

Joan Estrany, administrador de l’empresa Dialma, confirma el nivell de satisfacció que aquest tipus de formació permet assolir als empresaris que hi participen. “La nostra experiència és totalment positiva. El 2017 varen firmar el primer conveni per contractar un alumne de cicle d’Administració i Finances i enguany tenim un treballador que cursa Gestió de Vendes i Espais Comercials. El principal avantatge és la motivació de l’alumne que, a pesar de la duresa d’estudiar i fer feina al mateix temps, s’hi sol adaptar de manera ràpida. També destaca la polivalència dels estudiants que han tingut”, assenyala.

La Herramienta Balear és una altra de les empreses que han optat per aquesta mena de contracte. Damian Sbert explica que han tingut alumnes de Comerç i Màrqueting i d’Assistència a la Direcció, i que l’experiència ha estat molt bona. “De fet, el primer contractat que varen tenir va quedar a l’empresa i ara ha tingut una oferta d’Anglaterra i ens ha deixat, però estam molt contents d’haver participat en la seva formació”. “Formar un treballador que està enfocat a ser format és un gran avantatge. El procés és molt ràpid i, a més, hi ha tot un suport teòric per part del centre de formació que hi ajuda molt. Així mateix, es col·labora per ajustar de cada vegada més els coneixements que se’ls ofereixen amb les necessitats reals de les empreses en les quals fan feina”, explica Sbert.

Els alumnes valoren també de manera positiva l’experiència. Maria del Mar Puerto Llano ha fet un any i mig de pràctiques a Espècies Crespí, on ha quedat a fer feina després d’acabar el seu cicle superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials. “El que més m’ha agradat és que l’empresa no m’ha estressat mai, ha deixat que anàs adquirint progressivament els coneixements que necessitava per fer la feina sensa donar-me pressa. A més, m’han donat molta responsabilitat i fins i tot he pogut anar a tallers de formació i a participar en alguna fira com Ecomerce de Madrid”, destaca.

De la mateixa manera pensa Antoni Joaquim Ferrer, que realitza la seva part de pràctiques dels mateixos estudis a Dialma. “El sistema m’ha encantat. T’has d’esforçar molt perquè estudies i fas feina al mateix temps. A primer va ser un poc més complicat, perquè comparties classe amb alumnes que només estudiaven, però a segon ha estat diferent. A més, la teoria ha estat molt més enfocada a la feina que realitzava a l’empresa, cosa que m’ha ajudat molt”.

EDICIÓ PAPER 17/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF