EFICIÈNCIA

Les empreses no aprofiten tot el seu potencial tecnològic

Les companyies de les Balears tenen una dotació per treballador un 25% més elevada que la mitjana estatal

Les empreses de les Illes Balears han incrementat durant els darrers deu anys la dotació de tecnologia i mantenen una dotació de capital tecnlògic per treballador més elevada que la mitjana espanyola, amb 9.112 euros per empleat. Aquest estoc és un 25% més elevat que la mitjana estatal, que és de 7.322 euros per treballador. Aquesta tendència ha estat creixent aquests anys i el que resta pendent és la incorporació efectiva en els processos empresarials d’aquesta tecnologia que tingui com a resultat una millora en l’eficiència. És a dir, que hi ha hagut una inversió en tecnologia, però no hi hagut aprofitament màxim d’aquestes noves tecnologies, segons un seguiment d’aquests recursos realitzat per la fundació Impulsa. D’altra banda, les empreses de les Illes han amortitzat deute i es troben en millors condicions per competir.

Aina Ripoll, experta en intel·ligència econòmica, destaca que aquest aprofitament és molt important per garantir que el teixit empresarial de les Illes Balears avanci en la bona direcció; és a dir, que pugui incrementar tant la qualitat de les estratègies com la de les xarxes que poden entreteixir diferents empreses, intercanviar coneixement, a més de, en conjunt, poder explotar noves fonts de productivitat. “Això -manifesta- permetrà incrementar l’eficiència, crear serveis nous, més innovadors i també amb més valor afegit”.

A partir d’aquest punt, la fundació Impulsa ha aprofundit en aquest tema i ha creat una eina que permet monitoritzar les empreses pel que fa a les noves tecnologies.

Aquests anys de crisi hi ha hagut un procés de “destrucció creativa”, en el qual s’han detectat nous nínxols de negoci. “El que també hem estudiat -destaca Aina Ripoll- és el procés de sofisticació empresarial i competivitat”.

La sofisticació empresarial és la manera d’acumular recursos productius, humans i tecnològics, i com els assignen i distribueixen els resultats obtinguts. Les empreses de cada vegada fan feina amb processos més avançats i han de trobar noves fonts de productivitat. Una font de productivitat és qualsevol procés que pot incorporar l’empresa per augmentar-ne l’eficiència.

L’objectiu és incrementar la productivitat de les empreses i l’eficiència de les xarxes empresarials, com es relacionen i teixeixen per a un accés més fàcil a la nova tecnlogia.

Això significa que té lloc un procés col·laboratiu, per exemple en les organitzacions clúster. La cooperació és de cada pic un ingredient més estratègic, com disposar d’informació estratègica, d’intel·ligència econòmica.

Mitjançant la capacitat que tingui l’empresariat d’una regió, per la interconnexió de les xarxes, es faciliten els processos d’intercanvi de coneixement i es millora l’eficàcia. Per tal d’aconseguir aquesta millor eficàcia, les empreses creen clústers, per exemple en turisme, en química i en biotecnologia. “La idea és que aquesta col·laboració tingui un efecte multiplicador damunt l’eonomia. Una qüestió molt important per garantir que el teixit empresarial de les Illes Balears sigui més sofisticat és la capacitat de reinversió que tenen les empreses”.

S’ha d’assolir la capacitat de planificar nous projectes que puguin anar orientats a millorar l’eficiència i la innovació. Cal “identificar i explotar totes aquestes noves fonts de tecnologia i talent. Això les farà competitives i aquestes inversions tindran un major retorn cap a la societat”, destaca Aina Ripoll.

“Nosaltres -subratlla- tenim una eina nova que es diu ‘I empresa’, que està oberta per a tothom i que fa un seguiment del teixit empresial. Les dades demostren que la majoria d’empreses de les Illes Balears són petites, fins i tot microempreses de menys de deu treballdors. És un teixit molt atomitzat, però també molt flexible i àgil.

Les empreses basades en les noves tecnologies, intel·ligència artificial, empreses 4.O molt avançades són les que han tingut un benefici molt elevat.

“D’altra banda -continua-, hi ha una part d’aquesta eina que ens apropa a la gestió. No hi havia cap estadística sobre dades d’explotació. El seguiment d’aquest aspecte permet valorar quin és el múscul inversor que té el teixit empresarial de les Illes Balears”.

El teixit empresarial de l’Arxipèlag ha fet una feina important per tornar a mobilitzar la inversió per dos motius: les empreses de les Illes Balears han estat capaces de tenir rendibilitat i també s’han desendeutat. En aquest sentit, apunta que “en l’etapa expansiva les empreses s’havien endeutat moltíssim. Això limitava la capacitat financera. Però ara han fet un procés d’amortització del deute i, per tant, aquest fet ha equilibrat molt la seva situació patrimonial”. “En definitiva, la conclusió és que ara estan en condicions d’invertir, però no es tracta d’invertir per produir més, sinó d’invertir per produir millor”.

Recorda que aquesta crisi va fer patir molt les economies desequilibrades, per la qual cosa tenir una bona base és important. Ara les empreses estan en condicions d’invertir perquè tenen uns balanços equilibrats. “En aquest moment -afegeix-, les empreses es troben que han amortitzat deute a un interès alt i tenen accés al crèdit amb interessos inferiors, i aquest és un avantatge a l’hora de competir. Dona autonomia financera perquè un 50% són recursos propis. Fa cinc o sis anys, la dada era molt més baixa, un 36%. Aquesta situació fa que les empreses tinguin més capacitat productiva. Ara s’ha de produir millor i això vol dir no només acumular recursos tecnològics, sinó aprofitar-los bé”, conclou.

EDICIÓ PAPER 22/06/2019

Consultar aquesta edició en PDF