Es confirma la moderació del creixement de l'economia de les Illes Balears

En el tercer trimestre de l'any la pujada ha estat del 2,6%, tres dècimes menys que el 2,9% registrat de maig a juny

L'economia balear ha avançat durant el tercer trimestre de l'any a un ritme interanual del 2,6%, una taxa tres dècimes menor que la del segon trimestre (2,9%), en el qual el ritme de creixement ja va cedir, al seu torn, dues dècimes respecte del primer quart de l'any (3,1%).

La Confederació d'Associacions Empresarials de  Balears  ( CAEB)  ha donat a conèixer aquest dilluns un nou número de l'informe d'evolució econòmica referent a la conjuntura econòmica del tercer trimestre, el qual confirma que l'economia balear ha donat continuïtat entre els mesos de juliol i setembre a la moderació del ritme de creixement que s'ha observat des del començament de l'exercici.

"Des d'aquesta perspectiva, el comportament de l'economia balear s'assimila al de les principals economies de l'entorn, d'acord amb l'alentiment del creixement que també experimenta la zona de l'euro (un 1,6% enfront del 2,2% del segon  trimestre), així com el conjunt de la Unió Europea (1,8% enfront de 2,1% ) . L'excepció d'aquesta tònica la representa l'economia espanyola, que ha mantingut el ritme de creixement en el tercer trimestre ( 2,5%) , encara que ja havia presentat símptomes de desacceleració des dels primers compassos de l'exercici.

En aquest context, l'informe identifica com a principals causes del menor ritme de creixement la contribució més moderada tant del consum privat, per la qual cosa concerneix la demanda, com del sector serveis, pel costat de l'oferta.

Contenció del consum

El creixement del consum de les llars durant el tercer trimestre, estimat en un 2,5% interanual, s'ha situat dues dècimes per sota de l'avanç anotat el trimestre anterior (2,7%). Aquesta circumstància respon, en gran mesura, a l'augment dels preus de consum (1,9%), especialment entre els béns més inelàstics per a les famílies –la demanda dels quals varia escassament enfront d'alteracions del preu– com són els carburants i combustibles (11,1%) o els subministraments de l'habitatge (7,1%), perquè això disminueix la capacitat de despesa de les llars i minva la propensió al consum.

La inversió guanya força

Pel que fa a la inversió, s'estima que la formació bruta de capital fix ha crescut durant el tercer trimestre a una taxa del 3,7% interanual, dues dècimes més que en el segon quart de l'any (3,5%). En aquest sentit, l'informe situa l'embranzida més destacada de la inversió en l'àmbit de la construcció, d'acord amb l'augment del pressupost corresponent als projectes d'obra visats durant el tercer trimestre (37,6%) i amb la previsió que aquest indicador tanqui el present exercici amb l'import més elevat des de l'inici de la crisi.

Baixen els serveis

Des del punt de vista de l'oferta, la moderació del creixement s'ha centrat en l'àmbit dels serveis, l'avanç dels quals, en el tercer trimestre, s'ha estimat en un 2,6% interanual, tres dècimes per sota de l'avanç del trimestre anterior (2,9%). Entre els principals factors que expliquen aquest comportament s'apunta, per una banda, al menor consum privat, el qual afecta especialment les branques del comerç, i, per una altra, a la normalització dels fluxos de visitants, que condiciona el creixement de l'activitat dels serveis turístics.

D'acord amb aquesta última circumstància, els principals indicadors de l'activitat turística s'han mantingut en nivells similars als anotats durant l'exercici anterior. Així ho reflecteix, per exemple, el volum d'estades als hotels de les Illes (30,79 milions respecte de 30,76 milions) o el grau d'ocupació de les places hoteleres disponibles a l'agost, el mes de major ocupació (90,3% respecte de 90,5%).

La indústria es manté i la construcció s'accelera

L'informe destaca, així mateix, el contrast entre l'evolució dels serveis i la resta dels sectors, ja que la indústria ha mantingut durant el tercer trimestre el ritme d'avanç en el 1,9%, mentre que el creixement de la construcció s'ha intensificat per vuitè trimestre consecutiu fins a situar-se en el 5% . En concret, el comportament de la indústria s'associa a la millora de la producció del sector (2,5%) després de dos trimestres de baixades (un 4% menys en el primer trimestre ; un 5,9% menys en el segon trimestre ), mentre que l'embranzida cada vegada major de l'activitat en l'àmbit de la construcció deriva de la materialització de les obres projectades en els darrers anys. Una prova d'això és el pressupost acumulat pels projectes d'obra visats en el passat exercici (797,9 milions d'euros), el més elevat dels últims nou anys.

EDICIÓ PAPER 14/09/2019

Consultar aquesta edició en PDF