Més punts de recàrrega per als elèctrics

El Govern ja ha aprovat ajudes per valor d’1,9 milions d’euros

La Conselleria de Mobilitat ha aprovat un seguit d’ajudes per valor de d’1,9 milions d’euros, destinades a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics a les empreses.

D’aquesta manera, el Govern balear s’avança a allò que disposarà la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

La distribució del pressupost de les ajudes varia en funció del sector de procedència de l’empresa: 800.000 euros estan destinats a empreses de lloguer d’automòbils sense conductor; 800.000 més, a empreses turístiques de servei d’hostalatge; 200.000 euros, a tallers de reparació de vehicles, i 100.000, a altres empreses. En funció de la demanda, aquesta distribució inicial es pot modificar una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Punts semiràpids i ràpids

Es poden subvencionar punts semiràpids (fins a 22 kW) i ràpids (més de 22 kW), per a ús intern i també per a ús públic. Per a punts d’ús intern, es podrà subvencionar fins a un 40% de la despesa, amb un límit de 3.000 euros per a punts semiràpids i de 30.000 euros per a punts ràpids. Si el punt es fa accessible per a ús públic, es podrà subvencionar fins a un 50% de la despesa. Es podrà rebre fins un màxim de 50.000 euros per beneficiari, excepte si després hi ha un sobrant del pressupost. D’altra banda, el Govern va cap a una generalització dels plans de mobilitat sostenible. Aquests plans han de facilitar el transport públic, i pretenen limitar el trànsit, construir aparcaments dissuasius i fomentar la intermodalitat en el transport. És a dir, han d’afavorir, per exemple, que hom pugui deixar el cotxe en un aparcament i agafar el metro o l’autobús. Alguns municipis ja apliquen mesures semblants. Per exemple, el de Palma va fer un Pla de mobilitat sostenible que ja s’està aplicant.

Un altre punt és la priorització de les energies netes, com ara el gas natural, que redueix les emissions contaminants. Tot i això, la finalitat és la utilització de vehicles elèctrics.

Efectes del canvi climàtic

S’ha de tenir en compte, d’altra banda, que, segons l’exposició de motius de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, hi ha un risc alt de patir els efectes del canvi climàtic. Quant als impactes concrets, un estudi de la vulnerabilitat dels diferents sectorsde les Illes als efectes del canvi climàtic encarregat pel Govern de les Illes Balears el 2015 va concloure que hi havia un nivell de risc davant el canvi climàtic “molt alt” per als sectors de l’aigua, el territori, el turisme i la salut; i un risc “significatiu” per al medi natural, l’energia i el sector primari. L’increment de la temperatura mitjana, la disminució de la precipitació mitjana i l’augment d’esdeveniments extrems, com ara onades de calor o pluges intenses, són els principals factors climàtics que es preveu que afectin l’Arxipèlag.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF