Més llocs de feina, mateixes condicions

S’espera que es creïn més ocupacions fins al 2021, quan se’n tornarien a perdre

El sector de la construcció ha crescut un 7,2% el darrer any en nombre de treballadors. Aquest ritme de creixement suposa més del doble respecte de les dades que presenten tots els sectors de producció (3,4%). Si s’observa l’evolució amb una perspectiva més àmplia, la construcció ha crescut una mitjana anual del 8,8% els darrers 5 anys, unes xifres superiors al conjunt de sectors (4,5%), si bé és cert que el de la construcció va ser el que va veure destruïts més llocs de feina arran de la crisi. Segons les dades del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, la xifra actual de treballadors vinculats al sector de la construcció és de devers 52.000, enfront del mínim que varen suposar els 34.500 de l’any 2013 i el màxim de 70.000 empleats registrat el 2007.

Tipus de contractació

Pel que fa al tipus de contractació, el ritme ascendent de la creació de llocs de feina assalariats es manté, amb un 10,1%, per sobre del dels autònoms, amb un 5%. El contracte fix d’obra, que equivaldria al d’obra i servei d’altres sectors, continua sent el tipus de contracte més estès. Actualment, per conveni, els salaris bruts dels treballadors de la construcció oscil·len entre els 16.234 i els 16.976 euros anuals, en funció del nivell que ocupen a les obres. Quant a la temporalitat, segons explica Sandra Verger, presidenta de l’Associació de Constructors de les Illes Balears, l’evolució al llarg de l’any del nombre de treballadors vinculats al sector és inversament proporcional a la que es registra en el sector turístic, atès que els establiments associats al turisme, els grans demandants d’obra, no els duen a terme durant la temporada turística.

Segons l’economista Pau Monserrat, “el baix valor afegit brut propi del sector de la construcció comporta que els sous siguin baixos i inestables”. L’economista i professor de la UIB explica que “amb tot el respecte que mereix l’activitat econòmica de la construcció, allò desitjable com a societat seria que aquest sector perdés pes en detriment d’altres amb més valor afegit brut i amb un grau de relació més alt amb la innovació, com ara el de les noves tecnologies”. Aquest altre tipus d’activitat econòmica, continua Pau Monserrat, “permetria sous més alts, condicions laborals més estables i més renda disponible per a les famílies, la qual cosa també acabaria revertint en el sector de la construcció”.

Una altra de les qüestions que preocupen dins aquest sector és l’alta sinistralitat laboral. L’índex de sinistralitat de la construcció a les Illes Balears és el més alt de tot l’Estat i és dues vegades i mitja més alt que el del conjunt de la resta de sectors. Segons les dades del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, els accidents laborals a la construcció han augmentat de manera proporcional al creixement en nombre de llocs de feina que ha experimentat aquest sector. Segons el president, Daniel Tur, “aquest creixement actual s’ha d’aprofitar per posar en pràctica millors mesures de prevenció”. Segons un informe de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, el 2021 el sector de la construcció patirà una forta desacceleració.

EDICIÓ PAPER 17/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF