MESURES

Medi Ambient vol un lloguer turístic sostenible

El Consell aprovarà alhora el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics i la zonificació

La Comissió de Medi Ambient del Govern dictaminà favorablement la zonificació de places de lloguer turistic del Consell de Mallorca, però amb la condició que s’han d’avaluar consideracions mediambientals i de sostenibilitat.

En aquest sentit, el president de la Comissió, Antoni Alorda, destaca que el Consell de Mallorca ha de concretar al Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) les mesures per assegurar la sostenibilitat de l’activitat turística, prèvia avaluació de l’impacte de l’activitat sobre el territori.

Per part seva, Mercedes Garrido, consellera de Territori del Consell de Mallorca, ha assegurat que “el mes de juliol s’aprovaran cojuntament el PIAT i la zonificació”.

Antoni Alorda posa d’exemple que “si només un dels dos mesos està en temporada alta, juliol o agost, es podrà llogar en zones saturades”. A les zones litorals, a l’informe, deim que “aquí hi ha zones que estan igual de saturades, s’han d’estudiar altres temes, depuradores, consum d’aigua i aquests aspectes de consum ha d’estar reflectits al Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics.

Un altre aspecte polèmic és el lloguer en sòl rústic.

En aquest sentit, la “llei diu que no hi pot haver lloguer fins que no l’autortzi el PIAT. En el rústic comú, en principi, no hi pot haver lloguer turístic, si no es troba un instrument de regulació, però que no pot ser la zonificació, perquè aquesta no regula. La idea és que s’eviti una proliferació d’explotacions turístiques i que no hi hagi un efecte crida”, destaca Alorda.

Així, el Consell ha anunciat que vol dur al ple tres qüestions. La primera, l’aprovació inicial del PIAT. La segona, una suspensió de llicències i, la tercera, la zonificació. “L’acord dirà si es pot llogar en sòl rústic i en les zones saturades, perquè les condicions que ha imposat la Comissió de Medi Ambient les haurà satisfet el PIAT”, diu Alorda.

Respecte als habitatges , el president de la Comissió de Medi Ambient puntualitza que “totes les cases hauran d’estar acabades abans que es faci la zonificació. Tot el que no estigui acabat el juliol de 2018 no es podrà dedicar a lloguer turístic”. El Consell vol resoldre les condicions de la Comisió de Medi Ambient i aprovar-ho tot en el ple de juliol.

Planejaments municipals

Pel que fa als ajuntaments, es permetrà que regulin d’una manera més restrictiva. Aquestes normes més restrictives que poden fer els ajuntaments estaran vigents fins que no ho reguli el propi planejament urbanístic local.

On segons el planejament urbanístic és residencial es podrà fer lloguer turístic, una vegada aclarits els usos i incloent el lloguer en els planejaments locals. Llavors els ajuntaments podran “dir aquí no, és a dir, que tenen capacitat restriciva, el que no podran fer és ampliar”.

“Tot això mitjançant modificacions de planejament urbanístic, que tenen un procediment administratiu complicat”, assegura Alorda. El president de la Comissió de Medi Ambient deixa clar que “si per qualsevol circumtància no s’aprovàs el PIAT, la nostra postura és un no”, diu Alorda.

En aquest sentit, la consellera de Territori del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, manifestà que “el mes de juliol s’aprovarà conjuntament el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics i la zonificació”.

El dictamen de la Comissió considera que a Mallorca hi ha nuclis de litoral, nuclis d’interior, sòl rústic protegit i zones d’exclusió. L’informe delimita una primera zona, els sòls urbans urbanitzables que hagin estta declarat zones turístiques madures i saturades.

En aquest apartat s’inclou Palmanova, Magaluf, Santa Ponça i Peguera (totes a Calvià).

A l’Arenal i a la Platja de Palma, s’inclouen Bella Vista, Cala Blava, Son Verí, Son Verí Nou i l’Arenal de Llucmajor.

Finalment, s’inclouen les zones aptes per urbanitzar de la resta del litoral i que inclouen ambé la Platja de Muro i el centre històric del Port de Sóller.

Nuclis d’interior

Els nuclis d’interior són els que s’han destinat principalment a usos residencials i que només recentment s’ha introduït clarament l’activitat l’activitat turística, especialment les estandes turístiques en habitatges (ETH). La Comissió de Medi Ambient el que fa en aquest apartat és “fer una anàlisi multicriteri i pren en consideració quatre indicadors referits a cada un dels aspectes en què s’han considerat que l’activitat d’EHT té una major incidència.

Aquests indicadors valoren les infraestructures i recursos de l’entorn, el caràcter i l’estructura urbana i territorial dels nuclis, la dificultat de la població per accedir a l’habitatge i l’equilibri en la distribució territorial de l’activitat de lloguer turístic a l’Illa.

Els nuclis d’interior es classifiquen en vulnerables, no vulnerables, rústic i rústic protegit.

Nuclis vulnerables

Formen part dels nuclis vulnerables els sòls urbans o urbanitzables en els quals s’ha donat una pressió turística que posa en risc l’equilibri territorial. En aquesta categoria hi ha Alcúdia, Sóller, Deià, Pollença, Santanyí i ses Salines, entre d’altres.

Després, entre els no vulnerables, es poden destacar, Santa Maria del Camí, Inca, Manacor, Bunyola, Andratx, Esporles, Campos, Felanitx, Muro i els distints nuclis del de Marratxí, entre d’altres.

El sòl rústic protegit és el que està afectat per zones d’especial protecció, àrees naturals d’especial interès (ANEI) i altres figures de protecció. I el rústic comú és el que no està afectat per cap mesura de protecció.

Zones d’exclusió

Una altra de les categories dels nuclis d’interior són les zones d’exclusió. Queda clar que aquestes zones no són aptes per a l’activitat turística per qüestions mediambientals. Corresponen a polígons industrials i de tractament de residus, la zona de petjada acústica de l’aeroport de Pama i la zona de les Casetes dels Capellans, de Muro.

Segons l’informe aprovat per la Comissió de Medi Ambient, és consideren quatre gran categories, segons la seva activitat en el temps. En primer lloc, les estades turístiques en habitatges unifamiliars, la inscripció dels quals no caduca, i que poden ser comercialitzades tot l’any (ETH365).

La segona categoria són les estades turístiques en habitatges plurifamiliars, la inscripció dels quals caduca als cinc anys, i que poden ser comercialitzades tot l’any.

En darrer lloc, les estades en habitatges principals unifamiliars comercialitzats pels propietaris, la inscripció dels quals caduca als cinc anys, i que poden ser comercialitzades 60 dies a l’any.

En definitiva, es prohibeix la comercialització als nuclis litorals turístics madurs o saturats, com l’Arenal de Llucmajor, i en tot cas, ha de ser aprovada pel Pla d’Intervenció en Àmbits Turístic tenint en compte que hi ha d’haver una temporalització que n’eviti la saturació.

Quant a la resta de zones, es remet al PIAT, que ha d’establir en quines zones és o no sostenible l’activitat del lloguer turístic.

EDICIÓ PAPER 17/02/2019

Consultar aquesta edició en PDF