EMPRENEM

Fabricant un motlle de matèria primera d’R+D

La Factoria d’Innovació de les Balears assessorarà i capacitarà més de cent empreses i s’espera que contribueixi a augmentar el percentatge de pimes acreditades com a ‘innovadores’

Una de les característiques del sistema d’innovació de les Illes Balears és la manca d’empreses capaces d’absorbir el coneixement que es genera. Òbviament, aquesta mancança no és dona només a les nostres illes, sinó que també es produeix a nivell estatal. La inversió destinada a R+D que fan les empreses de les Balears continua sent molt baixa, tot i que en els dos darrers anys s’ha produït un lleuger creixement i el percentatge ha passat del 14 al 20% d’inversió en R+D sobre el total de la despesa. A nivell estatal, el pes de les empreses que fan despesa en R+D està just per damunt del 50%. A nivell europeu és del 60%. Als Estats Units el percentatge es dispara al 90%.

Es tracta, doncs, d’augmentar la ‘massa critica’ d’empreses innovadores de les Illes Balears. El 2014 a l’arxipèlag hi havia 14 empreses amb el segell d’empresa pime innovadora. Segons les darreres dades del Ministeri d’Economia -que és l’organisme encarregat d’atorgar aquesta acreditació-, el percentatge enguany ha augmentat a 30 empreses. La idea, però, és tractar d’incrementar encara més aquest volum i aconseguir que al final de l’any vinent hi hagi unes 45 empreses amb certificació d’innovació. Així ho espera almenys el Govern de les Illes Balears i per això ha impulsat la creació de la Factoria d’Innovació, en realitat un conjunt d’activitats coordinades amb un objectiu bàsic: facilitar i promoure la possibilitat d’absorció del coneixement que es genera, per part de les empreses, i fomentar una major inversió de la despesa que aquestes dediquen a R+D.

AQUEST PROGRAMA D’ACTUACIONS s’ha presentat aquesta setmana en públic, de moment amb un termini d’actuació de dos anys (2018-2019), amb la intenció de formar més de cent empreses de les Balears i fer de la Factoria d’Innovació una mena de ‘centre d’alt rendiment’ especialitzat en creativitat aplicada a la innovació i amb un entorn dedicat al 100% al desenvolupament del potencial innovador de les empreses. El programa forma part del conjunt d’actuacions que s’han duit a terme aquesta legislatura per aconseguir un ‘canvi de model’ econòmic de les Illes Balears i no haver de dependre només d’un sol sector, bàsicament el turisme, amb una mà d’obra poc qualificada que al mateix temps que genera llocs de treball provoca també una davallada del poder adquisitiu de la societat. En aquest sentit, convé recordar que el PIB per càpita ha anat decreixent a les nostres illes en relació amb la mitjana estatal, quan a la nostra comunitat havíem estat molts de punts per damunt d’aquesta mitjana. Ara mateix, i segons l’INE, només estam un 3% per damunt de la mitjana estatal. La renda per càpita, el 2016, a Espanya va ser de 23.970 euros per habitant.

Per desenvolupar la Factoria d’Innovació, el Govern de les Illes Balears destinarà una partida de 800.000 euros en el període 2018-2019, però amb una previsió de continuïtat en el temps. Aquest pressupost s’ha obtingut mitjançant els Fons de Desenvolupament Regional FEDER, gràcies a la modificació de l’estratègia d’especialització intel·ligent RISS3 que l’administració autonòmica va impulsar a l’inici d’aquesta legislatura per tal d’ampliar els àmbits d’aplicació del fons FEDER. La idea és que abasti no només empreses de ‘TIC Turisme’, sinó també incloure-hi empreses del sector de la bioeconomia, la biotecnologia i, en general, les empreses i les start-ups especialitzades en el foment de la sostenibilitat, la ciència i la tecnologia. En aquest sentit, es pretén que la Factoria d’Innovació doni servei a tots els sectors que estan incorporats al RISS3, un programa d’ajuts d’àmbit europeu per fomentar el potencial innovador de les distintes regions europees. Fins ara, a les Illes Balears s’han invertit 4,8 milions d’euros en convocatòries de projectes vinculats al RISS3, cosa que ha aconseguit un efecte d’incentivació del sector empresarial per tal de generar nous nínxols de mercat fonamentats en la innovació i en la contractació de personal altament qualificat.

Josep Lluís Pons, director general d’Innovació i Recerca, opina que “posar en marxa la Factoria d’Innovació ens ajudarà a situar-nos en el mapa a nivell estatal; esperam que amb un increment d’empresaris interessats a fer inversió en R+D i també amb un augment del nombre d’impreses que aconsegueixin aquesta acreditació innovadora que atorga el Ministeri”. Sobre aquesta qüestió, Pons recorda que les empreses que tenen aquest ‘segell innovador’ obtenen una sèrie d’exempcions fiscals estatals, però també exempcions a les Illes Balears, que és la part de l’IRPF cedit per l’Estat a la nostra comunitat. De fet, som l’única comunitat autònoma que disposa d’aquestes exempcions específiques per a pimes innovadores a nivell regional, i varen ser aprovades enguany a través de la Llei de pressuposts.

COM S’ARTICULARÀ LA Factoria d’Innovació? Ara mateix les empreses interessades a formar-hi part tenen de termini fins a final de novembre per poder inscriure-s’hi, cosa que poden fer a la pàgina web de la Fundació BIT. No obstant això, les que no ho facin ara tindran més opcions d’incorporar-s’hi en el futur. Les que ja s’hi hagin inscrit ara, podran participar, entre desembre i gener, en seminaris de formació i capacitació per a empresaris i equips directius de les empreses. A principi de 2019 començaran a fer-se els ‘diagnòstics d’innovació’ per a les empreses que vulguin conèixer quin és el seu estat i el potencial innovador. Serà com una mena de radiografia que servirà per identificar les principals debilitats i fortaleses respecte de la gestió de la innovació dins l’empresa. Els avaluadors suggeriran una sèrie d’accions i de prioritats per a la millora, i també per comparar-les amb les capacitats d’altres empreses d’àmbit europeu. Els darrers anys a les Illes Balears s’han assessorat individualment 394 empreses, a les quals s’ha donat suport en l’estructuració de plans d’innovació, projectes d’R+D+I, i recerca de finançament, entre d’altres actuacions. Amb el programa de la Factoria d’Innovació es vol arribar a un balanç final de més de 450 empreses amb ‘diagnòstics d’innovació’.

El programa compta també amb activitats i serveis adaptats a diferents nivells, des de l’empresa que no té cap tipus d’experiència, fins a una fase final en la qual l’empresa ja disposa d’una àmplia cultura innovadora. En paral·lel, es duran a terme les diferents actuacions de capacitació de les empreses que conformen el programa. Així, en cada una de les illes s’organitzaran quatre seminaris de capacitació grupals per tractar temes com la metodologia de model de negoci Canvas, el foment de la cultura innovadora, com elaborar un pla estratègic i sobre la gestió de projectes d’R+D+I. Amb aquests seminaris s’espera formar més de seixanta empreses. Finalment, se celebraran meses de ‘descobriment emprenedor’ per identificar aproximadament quinze projectes transformadors, en una acció col·lectiva protagonitzada per un grup d’emprenedors en investigació i innovació que exploraran nous àmbits d’oportunitats de negoci tecnològic que suposin un ‘canvi estructural’.

El director general vol que de la Factoria d’Innovació “surti aquest augment d’empreses que puguin optar a finançament de les convocatòries de projectes en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu; i esperam que augmenti el nombre d’empreses innovadores amb personal qualificat i que els nostres fills i nets puguin treballar en allò pel qual s’han format. En definitiva, la Factoria d’Innovació ha de servir per capacitar les empreses i facilitar, cada cop més, la interrelació entre la universitat i el món empresarial, a fi que les empreses generin serveis i productes de més alt valor afegit del que tenim ara i que no hagin de competir per preu, sinó per qualitat”, considera Pons.

No només les empreses que tenen el segell atorgat pel Ministeri d’Economia poden ser considerades ‘innovadores’. Això sí, és el barem de l’Estat més utilitzat a Espanya per poder quantificar-les. Per la seva part, la futura Llei de la ciència de les Balears ha previst un registre propi d’empreses innovadores iilenques, a fi de destacar els projectes regionals de recerca que acompleixin una sèrie de requisits. El Govern de les Illes Balears en breu enviarà una proposta al Ministeri per veure si es poden incorporar nous requisits per formar part de l’acreditació d’empresa pime innovadora. Si la proposta s’aprova afectaria altres comunitats autònomes, a més de la CAIB. En total, a les Balears hi ha unes 25.000 empreses de molts diversos àmbits que potencialment podrien aportar coneixement.

EDICIÓ PAPER 20/04/2019

Consultar aquesta edició en PDF