MONOCULTIU TURÍSTIC

Diversificació i valor afegit, claus per a un nou model

Experts, empresaris i sindicats coincideixen en la necessitat de reorientar l’economia de les illes

Tot i que les Illes Balears encadenen 52 mesos de creixement de l’ocupació i han arribat a un nou rècord històric: 579.762 afiliats a la Seguretat Social, la dependència de l’economia del turisme provoca una sèrie de problemes derivats principalment de l’estacionalitat d’aquest sector, que ofereix molts de llocs de feina, però bona part són de baixa qualificació i temporals. Tot i això, els esforços destinats, des de fa dècades, a diversificar l’economia no estan donant els fruits esperats, per la qual cosa des de distints àmbits es reclama una major intensitat en les polítiques que apostin por un canvi o una millora d’aquest model.

El 2017, el sector que concentrava la major part de l’activitat econòmica era el dels serveis, amb 397.249 treballadors (el 82,7%); el seguien la construcció, amb 48.719 treballadors (el 10,1%); la indústria, amb 27.696 efectius (el 5,8%), i, finalment, l’agricultura, amb 6.724 persones (l’1,4%), fet que deixa clara la debilitat de l’agricultura i la indústria en comparació amb el turisme.

Monocultiu vs. diversificació

“Els desavantatges del monocultiu turístic són els mateixos que el de qualsevol especialització econòmica centrada en activitats de baix valor afegit i intensives en la utilització de factors de producció tradicionals, que són els recursos naturals i la mà d’obra, i es resumeixen en un fet: la impossibilitat de mantenir i no diguem ja de millorar el nivell de benestar assolit per la societat balear”, explica l’economista Antoni Riera, director tècnic de la Fundació Impulsa.

Riera adverteix que cal rompre el tòpic que la diversificació és la solucció. “De res serviria diversificar-se en sectors distints al turístic si s’insisteix en activitats de baix valor afegit i intensives en la utilització de factors de producció tradicionals”.

En opinió de Carmen Planas, presidenta de la Caeb, perquè la diversificació sigui eficient “ha de basar-se en l’especialització i en la creació de valor a partir, bàsicament, de l’atracció del talent i de l’ús de la tecnologia. Es tracta que siguem capaços de generar béns o serveis que comportin increments de productivitat, que siguin realment competitius en un món tan globalitzat com aquest i que siguin atractius per a la demanda tant interna com nacional i internacional d’aquests béns i serveis”, explica.

Recerca i innovació

Per a Jordi Mora, president de Pimem, la solució passa per apostar de manera decidida en la diversificació, especialment en l’àrea TIC / R+D+I, una cosa que, a causa del nostre teixit empresarial format per petites empreses, ha de fer-se amb el suport d’agents econòmics i les administracions.

Ana Landero, secretària d’Acció Sindical i Comunicació d’UGT a les Balears, considera que els pitjors problemes del monocultiu turístic són la precarietat de l’ocupació i la baixa especialització, per això destaca la importància d’apostar per tot tipus de turisme amb un valor afegit més alt.

En la seva opinió, la diversificació ha de mirar cap a la tecnologia i els béns intangibles, ja que els costos afegits de la insularitat fan molt difícil competir amb productes manufacturats.

Per la seva banda, CCOO considera que cal aprofitar el moment econòmic en què ens trobam, amb l’augment de la contractació indefinida, les millores salarials a través de la negociació col·lectiva i l’obtenció de beneficis econòmics per part de les empreses, per diversificar el nostre model productiu sense abandonar el sector turístic. “Aquesta diversificació ha de permetre la creació de llocs de treball de qualitat i per a tot l’any que donin perspectives de futur als nostres joves i estabilitat a la resta de treballadors de la Comunitat Autònoma”, explica el sindicat.

Així, un sector que permetria la creació d’aquest tipus de llocs de feina és el sector de les energies renovables, que podria generar més de 10.000 ocupacions fins a 2030, segons un estudi del sindicat.

Per poder fer efectives aquestes estratègies de diversificació cap a una economia de més valor afegit, els experts consideren necessària la impliació de l’administració pública i del sector privat. Tant la Cambra de Comerç com els sindicats demanen una política que incentivi la inversió i la posada en marxa, a la fi, d’un règim especial per a les Illes Balears. Tot això s’hauria d’acompanyar d’un increment de la capacitat dels actors econòmics d’aprofitar el talent i la innovació.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF