L'Airef considera factible que les Illes compleixin l'objectiu d'estabilitat, però veu riscos en la regla de despesa

L'entitat, que analitza els pressupostos autonòmics del 2020, també dubta de la sostenibilitat financera de la Comunitat

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) considera que les Illes Balears corren un risc moderat de no complir la regla de despesa amb els pressupostos aprovats per al 2019, mentre que creu factible que compleixin l'objectiu d'estabilitat per al 2020. Pel que fa al deute, també considera factibles els objectius, tot i que assenyala un risc lleugerament alt per a la sostenibilitat financera de la comunitat.

Pel que fa a aquest darrer punt, considera que els principals problemes per a aquesta sostenibilitat financera són l'elevat nivell de deute i el poc espai tributari disponible. "La dependència dels mecanismes extraordinaris de finançament continua creixent, encara que amb la volta gradual al finançament en els mercats de capitals iniciada el 2019, s'anirà reduint".

Dins l'àmbit estatal, l'Airef aprecia dificultats per aconseguir l'equilibri pressupostari el 2020 a Aragó, Castella - la Manxa, Extremadura, Múrcia i el País Valencià, segons els seus informes sobre les línies fonamentals de pressupostos autonòmics i locals.

L'Airef creu que a Aragó la probabilitat d'aconseguir aquest equilibri és baixa, i s'eleva a molt baixa en els altres quatre casos.

L'ajust que han de fer aquestes cinc autonomies és molt superior a la mitjana, indica l'informe. Aragó l'haurà d'ajustar un 0,4% del seu PIB; Castella - la Manxa i Extremadura, un 0,6%; Múrcia, un 1,3%, i el País Valencià, un 1,4%.

Considera "factible", encara que ajustat, que, en conjunt, les autonomies aconsegueixin l'objectiu d'estabilitat del 2020, el 0,0% del PIB. Factible ho tenen Andalusia, Astúries, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i la Rioja, en tant que Navarra i el País Basc ho tenen probable, i Canàries, molt probable.

Per a l'any vinent estima que hi haurà una reducció del dèficit de tres dècimes del PIB, a causa de l'evolució dels recursos del sistema de finançament, que creixeran un 8%, i al manteniment del pes de les despeses.

Quant a la regla de despesa, l'Airef aprecia riscos d'incompliment de la regla a totes les comunitats: a Andalusia, per mesures de rebaixa fiscal; Madrid, per rebaixes fiscals i augment de la despesa de persones en més d'un 4%, i el País Valencià, per augment de la despesa, un 6%.

La previsió de deute de les comunitats la situa en un 23% del PIB el 2020, any en què haurà de finançar-se l'excés de dèficit respecte de l'objectiu del 2019 de 14 comunitats.

Recorda que hi ha hagut un canvi de criteri al Ministeri d'Hisenda, seguint les seves recomanacions, i que l'objectiu de deute ja no permet finançar el dèficit màxim permès per l'objectiu d'estabilitat quan el dèficit real registrat és inferior.

EDICIÓ PAPER 23/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF