Publicitat
Publicitat

LA POLICIA QUE TENIM

Models de Policia Autonòmica a l’Estat

Només el País Basc i Catalunya disposen d’un sistema substitutiu. Altres comunitats han creat un model complementari i d’altres han optat per un cos adscrit al CNP

Galícia: un reforç per atendre la seva realitat específica

La Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Autònoma de Galícia (UPA) es va crear l’any 1991 mitjançant un acord administratiu de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i la comunitat autònoma de Galícia segons el qual la unitat policial depèn orgànicament de l’Estat i funcionalment de la Xunta de Galícia. Tot i que l’Estatut d’Autonomia de Galícia preveia la creació d’una policia autonòmica pròpia, finalment es va optar per aquest model dependent.
La UPA va néixer com un reforç per atendre la realitat específica de Galícia, i donar-hi resposta, en matèria de medi ambient, incendis, furtivisme, menors, violència de gènere i vigilància de l’entorn del camí de Santiago i el seu patrimoni. L’any 2016, dins un procés de reestructuració, es va optar per potenciar determinats serveis operatius, especialment els relacionats amb la prevenció i la investigació d’incendis forestals, la lluita contra els caçadors furtius i la pesca il·legal de marisc, i la creació de dos grups de protecció de les víctimes de violències de gènere. Així mateix, han incrementat l’exercici de les competències en matèria de protecció de menors, una de les principals activitats encomanades a la unitat adscrita. Entre d’altres actuacions, s’inclou la detecció de situacions de desempara i l’abandonament o maltractament de menors d’edat. Disposa en l’actualitat de prop d’un miler d’efectius repartits per les sis seus (Santiago de Compostel·la, la Corunya, Lugo, Orense, Pontevedra i Vigo). Segons es desprèn de la memòria del 2016 de la UPA, el dèficit de personal afecta totes les categories, però especialment l’executiu i subinspecció. A més, no disposen de funcionaris per a les tasques administratives i de suport, fet que implica que els oficials de policia hagin de realitzar aquestes funcions en lloc de les operacions corresponents.

Les Canàries: un cos addicional a mig desplegar

Les Canàries disposen de policia autonòmica des del 2008, any en què es crea el Cos General de la Policia Canària, amb l’objectiu fonamental de complementar i no substituir l’actuació d’altres forces i cossos de seguretat, un model molt similar al que tenen a Navarra. La primera fase del desplegament preveia 300 efectius entre 2009 i 2011, però amb la crisi econòmica no es va poder assolir i actualment tenen una plantilla de 100 efectius. “S’està estudiant, en funció de la capacitat econòmica dels pròxims pressupostos, dotar noves places per incrementar el nombre d’efectius i poder complir amb la primera fase”, assegura Nazaret Díaz, directora general de Seguretat i Emergències del govern canari. La majoria d’intervencions d’aquest cos s’han dirigit al manteniment de la seguretat ciutadana i l’ordre públic, la protecció del medi ambient i a tasques d’assistència, acompanyament i localització de menors en risc o desemparament.

Catalunya: un model propi de seguretat

Tot i aprovar-se el 1983 al Parlament la Llei de creació de la policia autonòmica de la Generalitat de Catalunya, no és fins al 1994, amb l’aprovació de la Llei de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els acords amb el govern de l’Estat, que s’inicia el procés de desplegament territorial en substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que culmina el 2008. L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia atorga a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, el control i la vigilància del trànsit i, concretament, a la Policia de la Generalitat, totes les funcions pròpies d’un cos de policia. Alhora, l’article 132 estableix que la Generalitat té, en el territori de Catalunya, la competència exclusiva en emergències i protecció civil. Actualment, el cos el formen 16.783 agents.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF