Publicitat
Publicitat

El Consell fa un codi ètic per desfer-se de la "corrupció" d'UM

Publicarà totes les despeses, des de tiquets de dinars fins al recorregut dels cotxes oficials

Els consellers executius del Consell de Mallorca i els alts càrrecs hauran d'informar, a partir d'ara, del recorregut que fan cada dia amb els cotxes oficials, hauran de fer públics els tiquets de menjar que es paguen amb doblers públics i els viatges oficials que fan, no podran acceptar regals i aquests passaran a engrandir un inventari públic, i, a més, seran controlats periòdicament per una comissió de seguiment que, fins i tot, podrà demanar que siguin destituïts.

Totes aquestes mesures s'inclouen en el codi ètic de bon govern i transparència de la institució del Consell deMallorca, que han pactat tots els grups polítics després de dos mesos de negociacions intenses. A banda dels nous mecanismes de control a l'executiu i de les mesures de transparència i informació a la ciutadania, el document consensuat també incorpora més vies de participació ciutadana.

"El Consell està contaminat per anys de corrupció i escàndol" i "era més necessari que mai fer-hi dissabte". D'aquesta manera, presentà la presidenta del Consell, Maria Salom (PP), el nou codi ètic. Salom va haver d'aclarir que quan es referia als "anys de corrupció" estava parlant del període en què Maria Antònia Munar presidia la casa. "És evident, avui surt en els diaris i demà també hi sortirà", afirmà. I defensà el codi ètic consensuat com "la primera passa per fer net".

Allò cert és que el document acordat suposa un avenç considerable en transparència i control a l'equip de govern perquè l'obliga a fer públiques a la web del Consell totes les despeses que efectua, fins i tot els tiquets de dinars. Un pic el ple del Consell aprovi el codi, la institució haurà de fer públiques totes les declaracions de béns i activitats que fan els polítics quan assumeixen el càrrec i el deixen. També es penjaran les de renda. A la vegada, es publicarà a la pàgina web la relació de càrrecs de confiança i les seves retribucions; la relació trimestral de les despeses de publicitat, protocol i representació dels membres de la corporació i els alts càrrecs; les compatibilitats que tenen per poder fer altres feines (també la dels empleats públics); les agendes institucionals i l'ús dels cotxes oficials; i el contingut de dos nous registres: el primer recollirà tots els regals que reben els polítics i que passen a formar part del patrimoni de la casa, i el segon inclourà tots els viatges i despeses que abona la institució.

Contractes menors

De manera trimestral es faran públiques les ajudes i subvencions atorgades, com s'han donat i a qui. I anualment, es publicaran els contractes menors superiors a 3.000 euros (amb indicació de l'adjudicatari i l'import) i la resta de contractes, a més d'una llista de despeses de publicitat i propaganda, per departaments i per mitjans.

Però, a banda de les mesures que afecten l'equip de govern, n'hi ha d'específiques per als grups polítics. A partir d'ara es penjaran a la pàgina web les assignacions econòmiques que reben i el que cobra el personal eventual adscrit a cada grup polític. També es dóna espai per a les activitats dels diferents grups (també els de l'oposició) a la plana web de la institució i se'ls garanteix que podran accedir a informació, amb un màxim de quinze peticions al mes que hauran de respondre els consellers executius. Al mateix temps, tots els grups tindran representants en els òrgans col·legiats dels organismes i entitats dependents del Consell, on també hi haurà la Intervenció General i la Secretaria General. Finalment, els grups podran fer comparèixer en comissions directius de la casa.

Participació

Els avenços també són notables en participació ciutadana. El Consell farà una carta amb tots els serveis que ofereix i crearà una bústia per rebre queixes i peticions a la web. Les associacions podran participar en tots els punts del ple i el públic podrà fer preguntes i precs en acabar la sessió plenària.

Per controlar el compliment d'aquest pacte, es crea una comissió de seguiment en què hi haurà un representant de cada grup i un conseller de l'equip de govern. Aquesta comissió de transparència elevarà un informe en el ple de manera semestral i podrà requerir els responsables si es produeix un incompliment del codi ètic. Fins i tot, podrà acabar demanant a la presidència la destitució d'un conseller o d'un alt càrrec.

Tant els portaveus de l'oposició com la presidenta Salom destacaren la transcendència de l'acord perquè farà la institució més forta, transparent, participativa i democràtica, i això permetrà recuperar la confiança dels ciutadans. "És un moment històric perquè mai no havíem estat capaços de signar un acord així", apuntà la presidenta. "Per ser creïbles hem de ser transparents", hi insistí. "Voldríem més pactes, però aquest és molt bo", reconegué el portaveu socialista, Jaume Garau. "Ara l'equip de govern ha de posar en marxa els mecanismes i l'oposició, vetlar perquè tots el complim", sentencià Joan Font, de MÉS.