Publicitat
Publicitat

ENTREVISTA

Antonio Deudero: "Els preus dels bitllets d'avió per viatjar entre illes estan inflats"

Són molts els directors generals i consellers que han intentat millorar el finançament i les tarifes dels vols interinsulars. Des de fa dos anys, un militar s'hi ha posat a treballar

Les Obligacions de Servei Públic de 2003 i 2008 han quedat obsoletes?

No, de cap manera. L'OSP és més necessària que mai, tot i que hi intervenen diferents condicions, com freqüències, capacitat i preus.

Llavors, només proposau revisar el sistema de tarifes?

Així és. En el que s'ha de computar com a preu del bitllet hi intervenen diferents variables: el preu del combustible, el nombre de rutes, el factor d'ocupació, les despeses de personal i les taxes aeroportuàries. El 2008 s'establí que cada sis mesos, en cas d'augmentar l'IPC i el preu del combustible, l'aerolínia podia acollir-se a una revisió del preu a l'alça. El marge de forquilla és discrecional, i pot vendre per damunt del 25%, amb el compromís que n'ha de vendre un tant per cent per davall. I ara els preus dels bitllets estan inflats. Estam preocupats per l'augment de preus, sobretot per la desaparició de companyies aèries. Hi ha hagut un increment de la tarifa de 84 a 90 euros i escaig.

El gener de 2012, els consellers Delgado, Company i Gornés reclamaven canvis a la ministra de Foment. Ha passat un any i mig i encara no s'ha aconseguit res?

Des del Govern compartim que viatjar entre illes és massa car i per això hem demanat a Aviació Civil que torni a estudiar els preus de referència. Tenim estudis de 2007-2009 que extrapolant-los als preus d'ara suposarien una rebaixa del 25%. Amb tot, qui té les eines per fer-ne els càlculs són ells.

La sensació és que aquest és un problema etern i sembla que no s'acaba de resoldre mai. Si no es pot aprofitar la sintonia política entre Madrid i Palma, vol dir que no es resoldrà mai?

Estam esperant resposta d'Aviació Civil des del novembre. Estam en contacte permanent amb els consells d'Eivissa i Menorca. La meva idea és poder tancar la fita en unes setmanes. Aquesta legislatura hi ha d'haver canvis en interinsulars.

També heu demanat a Aviació Civil que estudiï la viabilitat econòmica i jurídica de l'aplicació de la tarifa universal.

Fa uns mesos vàrem sol·licitar un estudi a la plataforma perquè el transport aeri ofega Menorca. Ho vàrem traslladar al Ministeri perquè s'estudiàs si aquesta proposta és viable, tot i que en la darrera reunió se'ns va dir que hi podria haver algun error.

Llavors, no preveis la tarifa universal?

Per arribar a un preu de 30 euros, el 50% hauria d'anar a caixa única. Suposaria fer un canvi en el sistema de descompte de resident que significaria que tothom pot volar per 30 euros, sigui resident o no. I això s'ha d'estudiar, perquè tenc dubtes seriosos que això sigui legal. De tota manera, totes les alternatives estan en estudi.

L'Estat hauria de subvencionar? És aquest el problema principal?

Tenim capacitat de fer un vol a 30 euros? O ha de posar doblers la Comunitat Autònoma o el resident. D'altra banda, si Menorca i Eivissa ja tenen rècord turístic de visites en temporada alta, de quina manera es podria absorbir que hi hagués vols a 30 euros per a tothom?