Poesia oral

La paraula, l'eina del poble per existir

Mateu Llodrà, un dels artífexs de la recuperació del glosat

El president de l'Associació Cultural Canonge de Santa Cirga va ser un dels responsables de la recuperació del glosat i de les festes de Sant Antoni a Manacor, profundament lligades a les gloses. L'associació es creà l'any 1998 per revitalitzar i dignificar la cultura popular en tots els seus vessants.

La improvisació, tradició oral més enllà de l'illa

"Troveros, versadors, repentistes, payadores, bertzolaris, fistores, guzlaris, poetes populars, improvisadors, cantadors, corrandistes"… i glosadors a Mallorca i Menorca. Un glosador és un versificador popular que improvisa cançons i que les recita o canta amb una tonada característica, escriu Felip Munar.

El glosat, de la folklorització a la crítica social

Recull Felip Munar a La glosa a Mallorca: poesia oral improvisada , que la glosa "dóna legitimitat per parlar obertament d'aspectes que la societat sanciona o que considera tabú. Coneixements que es poden transmetre al marge de l'acció del poder o de les institucions".

Les mostres internacionals d'improvisadors de Manacor

L'Associació Canonge de Santa Cirga organitzà fins al 2008 mostres internacionals d'improvisadors per "veure i sentir com fan a altres llocs, amb diferents llengües i cultures". Amb el relleu de Glosadors de Mallorca, el 2010 se'n féu la I Trobada Internacional.

EDICIÓ PAPER 17/03/2019

Consultar aquesta edició en PDF