LLENGUA

Política Lingüística presenta les subvencions per al foment de la llengua catalana

Són un total de 4 línies adreçades a associacions, ajuntaments, empreses o mitjans de comunicació

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha presentat aquest dimecres la convocatòria d'ajuts del 2017 de la Direcció General de Política Lingüística. Són un total de 4 línies que incrementen la dotació econòmica en un 40%, així dels 565.000 € de la convocatòria anterior es passen als 785.000 € de l'actual.

Aquestes 4 convocatòries de subvencions es destinen a:

Actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears (350.000 €)

La Conselleria incrementa els recursos econòmics destinats a aquesta convocatòria respecte de la del 2016: de 200.000 passen a 350.000 €. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria d'ajudes són ajuntaments de les Illes Balears, associacions i entitats sense ànim de lucre. L'import es distribuirà en projectes de voluntariat lingüístic que tinguin com a activitat principal la creació de parelles lingüístiques; també en projectes municipals de dinamització lingüística mitjançant la contractació de personal dinamitzador, directament o a través de serveis de dinamització, i a municipis amb més de 45.000 habitants. També es destinarà a altres activitats de foment del català: activitats de promoció de la integració lingüística, activitats de lleure que fomentin l'ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa presència, campanyes de sensibilització lingüística, activitats de formació lingüística i cultural destinades a sectors específics de població, etc.

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de novembre del 2016 i el 31 d'octubre del 2017 i se subvenciona fins al 90% del cost de cada activitat amb un màxim de 20.000 € per cada línia, per a un mateix beneficiari. Hi haurà dos períodes de justificació de despeses: per a activitats fetes en el moment que es publica la convocatòria i per a activitats encara per fer fins al 31 d'octubre.

Ajudes a la premsa diària escrita en català (250.000 €)

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació. A aquesta convocatòria es destinen 250.000 €, amb un increment de 70.000 € respecte dels 180.000 € que s'hi varen dedicar en l'anterior convocatòria. Els beneficiaris són empreses periodístiques o entitats sense ànim de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions de caràcter periodístic.

Novetat


L'activitat subvencionada consisteix, per una banda, en l'edició, dins l'any 2016, d'una publicació en llengua catalana amb periodicitat diària o bé, per altra banda, i com a principal novetat d'aquesta convocatòria, l'execució, durant l'any 2017, d'un projecte d'habilitació d'una edició en llengua catalana d'una publicació amb periodicitat diària ja existent actualment en castellà.

Ajudes destinades a la premsa local i a la de temàtica especialitzada escrita en català (175.000 €)

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la presència de la llengua catalana en les publicacions de caràcter local i de temàtica especialitzada en el territori de les Illes Balears, per a la qual es manté la mateixa dotació econòmica que el 2016: 175.000 €.

En aquest cas s'hauran de justificar les despeses realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2016. En general, l'import màxim que pot rebre cada beneficiari és de 4.000 euros en el cas que la publicació s'editi en suport electrònic o digital i de 5.000 euros si s'edita en paper. En el cas que la publicació s'editi en més d'un suport, el màxim és de 7.500 euros.

Ara bé, com a novetat també, en cas que la publicació tingui tres treballadors o més en nòmina a temps complet, els imports màxims que pot rebre són de 10.000 euros si s'edita en un suport i de 15.000 euros si s'edita en més d'un suport. L'objectiu és atendre molt millor un àmbit que és divers.

Ajudes a la millor campanya publicitària en llengua catalana (10.000 €)

Finalment, es dediquen 10.000 € a una convocatòria (que és un premi) que pretén incentivar l'ús del català com a llengua d'ús habitual en les empreses i valorar el paper de les empreses privades en el foment de la presència ambiental de la llengua catalana. Poden optar al premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana empreses amb ànim de lucre, independentment de la seva naturalesa jurídica, que tinguin establert el domicili social en un dels municipis de les Illes Balears.

Durant aquests mesos, la Conselleria ha informat els possibles beneficiaris de cada una de les línies en reunions informatives arreu de totes les Illes.

EDICIÓ PAPER 11/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF