PLANIFICACIÓ

El Pla de patrimoni detecta les mancances i fixa objectius

El projecte, que serà definitiu abans de 2019, estableix terminis per a cada mesura compromesa

“Que el patrimoni de les Illes Balears sigui un eix clau en el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat, amb actuacions equilibrades en matèria de recerca, conservació i difusió”, és el principal objectiu del Pla estratègic del patrimoni cultural, que presentà la consellera Fanny Tur a finals de juliol dins el marc del Pla de cultura, en el qual s’insereix. El Pla de patrimoni, coordinat per Francesca Tugores -tot i que encara es treballa en la versió definitiva, que es preveu aprovar abans de finals d’any-, és tan exhaustiu pel seu abast i fixa tants objectius a curt, mitjan i llarg termini que mereix una lectura detallada. En fer-la, hom s’adona que en el pla, que es concep com un document de treball, no tancat, es detecten les principals mancances que afecten la gestió del patrimoni cultural de les Balears i, a partir d’aquestes, queden escrits els compromisos que s’han d’assumir els propers deu anys, fins al 2027 (el procés es va iniciar l’any passat).

Modernització

Impulsar la innovació aplicada a la cultura i al patrimoni

Una de les febleses més importants que es detecten en la gestió del patrimoni cultural de les Illes Balears és “la manca d’actualització dels seus instruments, tant en els museus de tot l’Arxipèlag com en la gestió de jaciments i monuments”. Per això, el nou pla compromet a “impulsar la innovació aplicada a l’àmbit cultural i patrimonial, un fet fonamental per a la seva integració en els hàbits diaris dels ciutadans”. La modernització requereix, en bona mesura, la digitalització perquè es posi a disposició de la ciutadania.

Lleis en procés

Hi ha la voluntat de desplegar les lleis i aprovar-ne de noves

La Conselleria de Cultura es compromet a redissenyar el marc legal per a la gestió del patrimoni. En aquest sentit, abans d’un any s’aprovarà la modificació de la Llei d’arxius i del patrimoni documental; abans de dos anys, es desplegaran i s’aprovaran la llei de museus, la llei de patrimoni immaterial i es revisarà la llei de mecenatge; i abans de tres anys, s’aprovarà una nova llei de patrimoni. Al mateix temps, es prepararà una nova llei de museus i també una nova llei d’arxius, que el Govern es fixa l’objectiu d’aprovar abans de cinc anys.

Plans sectorials

El Govern vol disposar d’una planificació per a cada sector

Amb l’objectiu de disposar de projectes per a cada sector del patrimoni cultural, la Conselleria de Cultura coordinarà l’elaboració de plans sectorials que es pretén tenir enllestits abans de cinc anys. Alguns dels plans que es comencen a treballar són el de patrimoni industrial, el de paisatge cultural, el de conservació del patrimoni (investigació, preventiva, curativa i restauració), el de conservació del patrimoni cultural del segle XX, el d’arquitectura tradicional, el del patrimoni cultural immaterial, el de conservació del patrimoni fotogràfic, el de protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic (dins un pla global de patrimoni arqueològic), el de monestirs, convents i catedrals (en col·laboració amb l’Església), el d’arquitectura defensiva, el pla director dels fars, el d’educació i patrimoni i el d’emergències i riscos en patrimoni. A més, s’elaborarà un pla de recerca en col·laboració amb altres conselleries i consells. Així mateix, es promourà la redacció d’un pla de museus i col·leccions de les Illes, que recollirà les directrius dels plans insulars respectius i que inclourà un cens de museus i col·leccions públiques i privades; també preveurà mesures de foment, coordinació i professionalització. Per a això, serà essencial l’elaboració del mapa museístic de les Balears, que es preveu tenir llest abans de dos anys.

Museu virtual

Creació d’un museu en línia on es pugui conèixer tot el patrimoni

Amb l’objectiu de tenir-lo enllestit en cinc anys, la Conselleria es compromet a crear un museu virtual del patrimoni, en el qual donar a conèixer tant les peces que es troben a les Illes com les que són fora, les de difícil retorn i les que han desaparegut. El Pla de patrimoni defineix el museu virtual com un instrument “amb un vessant científic però també didàctic, en contínua construcció”. Per aquest motiu, proposa “una estructura col·laborativa, en què investigadors d’arreu del món puguin fer aportacions. Cada peça ‘redescoberta’ gaudirà d’una difusió individualitzada”.

Arxius

Es preveu disposar de més personal tècnic i més eines

Dotar cadascun dels arxius d’un arxiver i de les eines perquè funcioni de manera coordinada (a cada conselleria, amb la UIB, etc.) és l’objectiu final d’aquest punt. Abans de dos anys, la Conselleria de Cultura vol tenir un arxiver propi i, abans de cinc anys, un a cada conselleria i unitat que s’estableix. Així mateix, es vol dotar l’Arxiu General de la CAIB dels mitjans i seu adients, i abans de deu anys, tenir nova seu per a l’Arxiu.

Museu de Mallorca

En dos anys, traspassar la gestió al Consell Insular

El Govern prepara la llei de comanda de gestió del Museu de Mallorca i les seves seus al Consell de Mallorca, com va avançar l’ARA Balears. L’objectiu a dos anysés tenir la llei aprovada i la gestió traspassada.

Magatzem central

Es pretén crear un espai adient per preservar els fons

Es promourà la creació d’un magatzem d’art central, per acollir fons del Govern i donar suport a les diferents administracions locals i museus, perquè hi dipositin col·leccions, arxius o béns culturals, amb les condicions de seguretat i climatització adients. Es pretén que estigui en funcionament abans de deu anys.

Institut de Recerca

Crear una secció per a la investigació en patrimoni

Enguany, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme crea l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB), que estarà en funcionament d’aquí a dos anys. Cultura vol que abans de cinc anys inclogui una secció específica per a la recerca en patrimoni i humanitats.

Més recursos humans

El pla preveu una major dotació de personal tècnic

Al llarg de tot el Pla de patrimoni es remarca la manca de personal tècnic que hi ha a bona part dels centres. La dotació de recursos humans especialitzats, amb la creació de noves places, és un dels objectius per als arxius i museus.

Bones pràctiques

Criteris per als centres museístics propis i participants

El pla estableix criteris de bones pràctiques per a la implantació tant als centres museístics propis com als participants. Entre aquests compromisos, es destaca el fet de disposar de pressupost i personal suficient per complir la seva missió, tenir un pressupost per a noves adquisicions i l’elaboració de plans per als centres nous, entre d’altres.

Retorn dels béns

Promoure que els béns històrics tornin a les Illes

La Llei de patrimoni preveu prioritzar el retorn del patrimoni de les Illes Balears que es troba fora. Així, el Govern, una vegada adquirit recentment el llegat de Baltasar Samper, es compromet a continuar col·laborant amb les distintes administracions, per adquirir els béns patrimonials de valor la compra dels quals sigui viable. En un termini que va de 5 a 10 anys, la Conselleria dedicarà un mínim d’un 1,5% dels pressupost de Cultura a aquesta finalitat.

Finançament

Obrir una línia de subvencions i augment de l’1% cultural a l’1,5%

Promogudes per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, enguany s’obrirà una línia de subvencions per als projectes de protecció, conservació i posada en valor de béns patrimonials de les entitats locals. La Conselleria de Cultura exercirà la vigilància per al compliment de l’anomenat 1% cultural, i es compromet que, abans de dos anys, el Govern aprovi l’augment del percentatge a un 1,5% del cost de les obres públiques que promou la CAIB.

20% en inversions de l’impost turístic

Arribar progressivament a aquest percentatge per a Patrimoni

El Pla estratègic del patrimoni cultural de les Illes Balears proposa que, progressivament, s’inverteixi fins a un 20% de la recaptació de l’impost turístic en “actuacions d’enriquiment del patrimoni cultural, ja sigui en recerca, adquisició, conservació, rehabilitació o difusió”, segons es llegeix al mateix pla.

Objectius 2027

El pla descriu l’escenari que pretén per d’aquí a nou anys

Acaba el Pla de patrimoni amb una mena de descripció de l’escenari ideal que hi hauria d’haver l’any 2027 si s’han assolit els objectius fixats. En cas de ser així, el patrimoni cultural material estaria totalment protegit; els principals museus, jaciments i monuments tindrien una gestió professionalitzada; els museus exercirien un paper social i educatiu clau, tindrien recursos suficients i conservarien el patrimoni amb eficiència; el patrimoni immaterial seria viu; hi hauria consciència social del valor que aporta el patrimoni cultural i de la rellevància de la preservacio; les entitats locals i autonòmiques disposarien de tècnics de patrimoni adients; el patrimoni formaria part de l’educació dels ciutadans, de l’oferta cultural habitual i generaria consciència i coneixement. I, entre d’altres, la innovació hauria entrat en la gestió del patrimoni i aportaria nous instruments que facilitarien la conservació, la recerca i la transmissió de coneixements.

EDICIÓ PAPER 16/02/2019

Consultar aquesta edició en PDF