Publicitat
Publicitat

LLIBRES

Neix la col·lecció 'Panorama de les Illes Balears'

Lleonard Muntaner edita monografies divulgatives

Vivim una crisi econòmica duríssima, que no sabem fins quan s'allargarà, i la indústria del llibre és una de les que n'està patint les conseqüències d'una manera més dramàtica, fins al punt que cada vegada se sent més empesa a repensar de dalt a baix el seu model de negoci i de funcionament. O, com a mínim, a inventar-se estratègies per tal de captar nous lectors. I, alhora, fidelitzar els que encara queden. Això és el que pretén aconseguir l'editorial Lleonard Muntaner amb la nova col·lecció Panorama de les Illes Balears, que presentaran avui vespre el director de la col·lecció, Sebastià Serra; Miquel Sbert, membre del consell editorial, i el mateix editor Lleonard Muntaner. L'acte serà a les vuit del vespre al celler de Ca s'Hereu de Llucmajor.

Monografies de temàtica àmplia

La nova col·lecció posarà en circulació una llarga i variada sèrie de monografies dedicades a temes relacionats amb les Illes Balears. Un dels objectius és oferir una visió tan exhaustiva, àmplia i plural com sigui possible tant de la història com de l'actualitat del país. Per això, els diferents títols procuraran tocar totes les esferes del pensament i la realitat: des de l'economia i la història fins a la geografia i l'antropologia, passant per la literatura, les ciències ambientals i la biologia.

Com que la col·lecció està concebuda per arribar a un públic molt divers i ampli, prestant especial esment als "estudiants de Batxillerat, els universitaris i els jubilats que ara han retornat als estudis", les monografies seran d'extensió breu -unes 90 pàgines- i estaran escrites d'una manera "rigorosa, didàctica, entenedora". L'origen de cada llibre també serà particular. Segons Lleonard Muntaner, la col·lecció donarà cabuda a resums de treballs més amplis -tesis, tesines-, articles d'investigació apareguts en revistes molt especialitzades i conferències, però també a treballs d'investigació incipients.

Els antecedents

Muntaner reconeix que la col·lecció té dos antecedents claríssims. El primer és l'antiga publicació Panorama balear. Monografías de arte, vida, literatura y paisaje dirigidas por Luís Ripoll Arbós , que va editar-se entre el 1951 i el 1993 i que, a més de l'esmentat Lluís Ripoll, va ser dirigida també pel seu fill, Carles Ripoll Saiz. L'altre referent és la mítica Que sais-je? francesa, que va començar a editar-se l'any 1941 i que ja duu uns 4.000 títols publicats.

Segons l'editor, "cada volum servirà de porta d'entrada a una matèria concreta i serà especialment útil per a tots aquells lectors curiosos però no iniciats que, per molt interessats que puguin estar en un tema, no s'hi acosten si per fer-ho han d'empassar-se un volum erudit, poc accessible i molt gruixat". A més, les monografies sobre temes de l'actualitat generaran reflexió sobre el present, "una cosa de la qual estam molt mancats i que ara necessitam més que mai", segons Muntaner. Per acabar de deixar ben clara la vocació popular que motiva la col·lecció, cada llibre sortirà a la venda a l'assequible preu de 10 euros.