DECRET

Neix l’Institut d’Indústries Culturals

El Govern aprova els estatuts de l’entitat que Fanny Tur defineix com l’“instrument per enfortir el sector”

“Les empreses culturals i creatives són més que un factor de desenvolupament econòmic i d’innovació, des del moment en què entenem el valor de la cultura com a eina de cohesió social, com a territori de diàleg transversal i horitzontal i com a bé comú”. Amb aquestes paraules inicials es presenten els estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), aprovats per decret al Consell de Govern d’aquest divendres. Amb aquest vistiplau de l’Executiu, comença a caminar l’ICIB, un dels compromisos culturals de la legislatura.

“És un instrument més per enfortir el sector cultural, per acompanyar-lo, assessorar-lo, a més de contribuir a la seva formació”, confirma la consellera Fanny Tur a l’ARA Balears. Segons la màxima responsable de Cultura, “hem de tenir en compte que hi ha uns 9.000 treballadors al sector i unes 3.000 empreses registrades, la qual cosa vol dir que la gran majoria són empreses molt petites, sovint fràgils i necessiten suport”.

Les funcions i la precarietat

Amb un pressupost inicial ja aprovat d’1,5 milions d’euros per a 2019 provinent de la Conselleria de Cultura, la nova entitat pública ha d’engegar programes per donar suport tècnic a les indústries culturals, ha de fomentar el desenvolupament de les empreses existents i assessorar les noves, ha de contribuir a la promoció de productes culturals alhora que n’impulsa la difusió i el consum tant a l’interior com a l’exportació. Així mateix, tal com també manen els estatuts ara aprovats, ha de facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques, ha d’impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors, ha de fomentar les accions de formació, ha de promoure la innovació creativa i, entre d’altres, ha d’estimular la producció audiovisual i digital.

Entre les funcions que queden fixades als estatuts, no hi ha cap referència a estratègies dirigides directament a minvar o acabar amb la precarització dels creadors i altres professionals de la cultura. Davant els dubtes que es plantegen sobre si aquests organismes públics de suport a la indústria serveixen per combatre la precarietat laboral que pateix el sector cultural, sobretot en la base laboral, Fanny Tur respon: “el suport públic ha de fer que aquestes empreses puguin millorar sensiblement les condicions de les persones que hi treballen”.

La consellera destaca que l’estructura de l’ICIB “està pensada perquè els treballadors hi estiguin representats. Així, als òrgans de govern de l’entitat, per cada representant de l’empresariat n’hi haurà un dels treballadors”. Als estatuts es descriuen aquests òrgans de govern. L’ICIB comptarà amb un consell de direcció presidit per la consellera o conseller de Cultura del Govern, la vicepresidència serà per a la Conselleria de Treball, Indústria i Comerç, que també hi està implicada, i una configuració eminentment política, que delegarà les funcions més quotidianes en un consell executiu. A més, comptarà amb un consell rector, com a “òrgan general de participació i assessorament”, que estarà presidit per la persona que dirigeixi l’ICIB i que inclourà fins a cinc representants de les associacions d’empreses del sector cultural i fins a cinc representants de les organitzacions sindicals i de les associacions professionals, a més d’un representant de cada consell insular, un de la FELIB i, entre d’altres, representants de les conselleries de Cultura, d’Indústria, de Treball i d’Innovació i d’altres entitats públiques. Per a la consellera de Cultura, aquest és “un òrgan de participació, un espai de debat i de propostes”.

Fanny Tur assegura que en aquests moments s’enllesteixen les bases per a la convocatòria pública de la qual sortirà elegida la persona que ha de dirigir l’ICIB. Segons els estatuts, “el càrrec ha de recaure en una persona amb titulació universitària i un perfil professional adient”. En tot cas, també es diu als estatuts que la direcció “cessa quan ho fa el conseller que el va nomenar”. Si tenim en compte que la primera persona que dirigeixi l’ICIB començarà, com a màxim, dos o tres mesos abans del final de legislatura, la seva responsabilitat es limitarà a aquest breu periode, tot i que el proper conseller o consellera el pot ratificar sense necessitat de fer una nova convocatòria pública.

La reivindicació de l’audiovisual

Els àmbits als quals haurà d’atendre l’Institut d’Indústries Culturals són, sempre segons els estatuts, “l’audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sens perjudici que en un futur s’hi puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l’artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura”.

En tot cas, el sector de l’audiovisual tindrà un pes molt rellevant a l’ICIB. Del pressupost d’1,5 milions que té per a l’any entrant, 700.000 euros seran per a Illes Balears Film Comission, que queda integrada dins l’ICIB, i 800.000 euros a repartir entre la resta de sectors. El sector audiovisual reivindicava fa anys la creació d’una entitat de suport, que vehiculi els ajuts a la producció i que contribueixi a promocionar les Illes Balears com a localització de rodatges audiovisuals.

EDICIÓ PAPER 30/11/2019

Consultar aquesta edició en PDF