Publicitat
Publicitat

La subsecretària de la consellleria de Cultura serà la directora provisional de l'IVAM

Virginia Jiménez dirigirà l'Institut Valencià d'Art Modern fins que es convoqui i resolgui el concurs internacional per triar el nou gerent

El consell rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) va aprovar ahir a la tarda el nomenament de l'actual subsecretària de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Virginia Jiménez, com a directora provisional del museu i encarregada de dirigir el procés de selecció del substitut de Consuelo Ciscar al capdavant del recinte artístic.

El Consell Rector de l'IVAM va estar presidit per la consellera d'Educació, Cultura i Esport, María José Català, i va presentae l'esborrany pel qual s'estableixen les bases de la convocatòria del concurs internacional per a la proposta de nomenament del director o directora gerent del museu valencià, segons informa la Generalitat Valenciana en un comunicat. Aquest esborrany serà estudiat i en el termini de deu dies serà aprovat de manera definitiva per convocar el procés de selecció.

El Consell ha decidit delegar la signatura de gestió, fins a la provisió del lloc, en la seva subsecretària de Cultura, que és funcionària de carrera i tècnica de l'Administració valenciana, qui portarà endavant el procés de selecció del nou director.

El nou director gerent serà nomenat a proposta d'un comitè d'experts de reconegut prestigi en l'àmbit de l'art contemporani, que s'ocuparà de seleccionar a la persona més adequada per dirigir aquesta institució, atenent a principis de mèrit, capacitat i igualtat.

El contracte del director o directora gerent serà d'alta direcció, amb una durada de sis anys, que podrà ser renovat com a màxim per altres dos períodes d'igual durada, i se li aplicarà la regulació del Consell en matèria de personal. A més, es preveu la revisió anual del compliment del projecte pel qual va ser seleccionat a través d'uns ítems que s'establiran per comprovar aquest compliment.

Quant als requisits, les bases estableixen que els candidats hauran de ser espanyols o nacionals d'un país membre de la Unió Europea, i en el cas que no ho siguin hauran d'acreditar la residència legal a l'estat espanyol. Hauran d'estar en possessió d'una titulació universitària amb el nivell de llicenciatura o equivalent, i tenir ple domini del castellà i anglès i coneixement del valencià, i en el cas de no poder acreditar aquest últim, serà necessari assegurar el seu aprenentatge en el termini d'un any. Els candidats també hauran d'acreditar una trajectòria i experiència significatives d'adreça o gestió de museus o centres d'art modern i contemporani.

Els candidats hauran de presentar, a més del seu currículum i l'acreditació de requisits i mèrits, un Informe-Memòria relatiu al projecte museístic de l'IVAM per als propers sis anys, definint les finalitats, valors, línies d'actuació, possible programació i objectius que es proposa desenvolupar, amb especial esment als fons artístics de la col·lecció de l'institut.