ENTREVISTA

Cristina Llambias: “Crec fermament en la convocatòria d’ajuts per a la indústria cultural”

La Directora de l’Institut d’Indústries Culturals parla dels objectius de l'ICIB

Demana temps, “un poc de marge”. Cristina Llambias (Palma, 1977) va assumir, el 10 de gener, la direcció i la gerència de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), com a guanyadora d’un procés de convocatòria pública que seguí la destitució de Jaume Reus. Qui és historiadora de l’art i gestora cultural i que va tenir diversos càrrecs de responsabilitat en el departament de Cultura del Consell de Mallorca, des de la direcció de l’ICIB depèn de la delegació de Cultura i, en darrer terme, de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern balear. Mentre explica els objectius que s’ha fixat, en diverses ocasions, no només demana temps, sinó que recorda que ha trobat ja aprovats els pressupostos que marquen les línies per al 2020.

Quins objectius prioritaris conté el vostre projecte per a l’ICIB?

El repte és que l’ICIB es consolidi com a entitat que assessora, ajuda i acompanya les empreses i professionals de la cultura, com està als estatuts. Per això, un dels primers objectius és fer estudis de l’estat de cada sector. N’hi ha dos de fets, el de l’audiovisual i el de les arts escèniques, però falta fer la resta. Aquests estudis són importants per poder prendre decisions conseqüents. Al marge d’això, prioritz activar les línies de subvencions, fer un pla de desenvolupament de públics, activar la formació d’empreses i treballadors i fer efectiva la coordinació entre les administracions que tenen competències culturals, com també la col·laboració amb altres, com Indústria i Serveis Socials.

Per cert, on podem consultar el vostre projecte? No l’hem trobat publicat.

Desconec si s’ha pujat a internet o no. Tampoc sé si hi ha mecanismes per fer-ho. Ara bé, per la meva banda, no tenc cap inconvenient que es faci públic.

Què és per vós una indústria cultural?

Les indústries culturals són empreses i persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat en algun dels distints sectors de la cultura. Parlam de producció cultural, a la qual ha d’atendre i donar suport l’ICIB, a fi d’enfortir el teixit cultural de les Balears.

En quin nivell d’industrialització diríeu que estam a les Illes?

Tenim un teixit cultural amb potencial. Ho dic perquè ho crec així, però també perquè no és prou potent, necessita suport, ajuts i assessorament. L’ICIB pot ser molt útil a l’hora de donar aquests serveis que s’haurien de traduir en una oferta cultural millor, de més qualitat. És un camí llarg que hem de fer entre tots. Per això, un dels objectius a curt termini és la constitució de consells assessors. Ara tenim el de l’audiovisual, s’han de fer els dels altres sectors.

També les línies de subvencions activades són gairebé totes per a l’audiovisual. Per què aquesta preponderància d’un sector per sobre de tota la resta?

És cert que que el sector que d’inici ha prioritzat l’ICIB és l’audiovisual, però tenc el propòsit de donar igual rellevància a tots els sectors. Ara bé, el pressupost del 2020 ja està aprovat i és el que és. Hi pot haver hagut unes necessitats i urgències que hagin aconsellat prioritzar l’audiovisual, tot i que de les diverses convocatòries d’ajuts n’hi ha una per a equipaments de qualsevol indústria cultural.

Tota la resta són per a l’audiovisual.

Sí, sí, és vera. Ara hem de vetlar perquè la resta de sectors, tots, se sentin igualment representats i atesos per l’ICIB.

Subvencionar és la via més important per enfortir el teixit cultural?

Crec fermament en la convocatòria d’ajuts per a la indústria cultural. És una de les línies de treball prioritàries, perquè és un bon sistema per aconseguir enfortir les empreses i que puguin fer projectes culturals potents. Ara bé, aquestes convocatòries han de tenir unes bases molt ben treballades i sempre consensuades amb el sector.

Quan parlau d’empreses, pensau en els treballadors de la cultura?

Empreses i treballadors han de sumar i compartir els objectius. En el món de la cultura, és cert, hi ha molta precarietat laboral. Des de l’ICIB, com diu el Pla de Cultura, hem de treballar per millorar les condicions dels treballadors. Si aquests fan feina en condicions dignes, això repercuteix en la millora del producte cultural.

Què pensau fer per lluitar contra la precarització dels treballadors?

A curt termini, activar la formació en temes molt concrets i que les convocatòries d’ajuts valorin que l’empresa vetli pels treballadors i promogui la feina digna. També, a mitjan termini, volem estudiar com ho fan en altres comunitats els organismes similars a l’ICIB, explorar-ne les vies més efectives. I tot i que encara no hi està inclòs i s’haurà de fer a mitjan o llarg termini, pensar en incentius per dignificar les condicions de feina. En la nostra col·laboració amb el món empresarial, la consideració als treballadors ha de ser un punt a tenir en compte. No és un tema menor.

EDICIÓ PAPER 28/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF