Publicitat
Publicitat

Cinc preguntes sobre la SGAE: un ens privat que gestiona drets públics

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) és una entitat privada d'origen franquista. Com a tal, va néixer el 1941. Aleshores tenia caràcter públic i la lletra E final volia dir Espanya. El 1995 es va refundar com a entitat privada i va substituir Espanya per Editors.

1. Quina és la missió de la SGAE?

Recaptar els drets d'autor

La funció principal de la SGAE és recaptar els drets d'autor, és a dir, fer que els socis que en formen part percebin diners per la difusió de les seves obres. Que el compositor d'una cançó, per exemple, cobri perquè una emissora comercial punxi aquesta cançó. També fa de sindicat dels autors i "vetlla" pel seu benestar.

2. Com funciona?

Cobrant als ens de difusió

Les emissores de ràdio, discoteques, teatres, televisions, etc., paguen cada mes un cànon a la SGAE, que la societat reparteix entre els socis segons el seu potencial comercial. Un músic, per exemple, cobra un tant per cent pels discos que ven i per les vegades que el punxen. Alhora, recapta els diners en nom dels artistes estrangers i els envia a les societats de gestió dels seus països.

3. Qui en forma part?

Els autors i editors que ho vulguin

No és obligatori, per a un autor o editor, formar part de la SGAE, però si no n'és membre (són més de 100.000) no cobrarà drets. Qualsevol autor o editor pot pertànyer a la SGAE, tant si és espanyol com si no. La societat, de fet, té molta força a l'Amèrica Llatina.

4. Es poden crear entitats de gestió alternatives?

La SGAE gestiona uns drets que són públics a partir d'una concessió estatal. Qualsevol pot muntar una entitat de gestió de drets i sumar-hi socis. Però fer la competència a la SGAE no és fàcil. A més, és veritat que als estats amb moltes entitats de gestió, cap funciona correctament.

5. Quants diners recapta?

Un milió per dia

Al 2010, la SGAE va recaptar uns 365 milions d'euros, més que en els últims anys, però menys que al 2007 (377 milions). Tot i això té un deute important: 110 milions.

Els llibres que ens fan grans