Publicitat
Publicitat

Besllums d'una esplendor passada

Una de les peculiaritats de la cultura japonesa clàssica és l'altíssima consideració oficial de la poesia. Tothom amb aspiracions de ser algú, o alguna, en aquella societat havia de ser capaç de suggerir en la breu síntesi d'una tanka una visió del món, un sentiment o un paisatge, o tot plegat alhora.

Emperadors, dames de cort, funcionaris, militars i monjos s'escarrassaven amb morosa delectació a cal·ligrafiar aquesta orfebreria verbal. Els emperadors ordenaven la composició d'antologies, convocaven certàmens lírics o programaven excursions a fi que els seus poetes predilectes trobessin noves fonts d'inspiració en la natura. Les disputes entre els diferents corrents poètics eren aferrissades i no era inusual que un gran ministre acabés en l'ostracisme per culpa d'un poema malgirbat o passat de moda. Una situació que, a Occident, no té paral·lel. El lector pot conjecturar, doncs, que la poesia japonesa devia ser un exercici de diletants entusiastes. Al contrari. Just perquè s'ho prenien tan a pit, el grau de refinament, complexitat, exquisidesa i closa perfecció que arribaren a desenvolupar és impressionant.

Fujiwara no Teika fou un d'aquests poetes cortesans. Descendent de tota una dinastia de grans poetes, és autor d'una obra immensa, innovadora i influent: poemes, tractats teòrics, dietaris, narracions, a més d'una pila de reculls oficials. Cent de cent. Hyakunin isshu , una antologia de poemes d'ús privat, és una deliciosa quinta essència del millor l'art de la tanka; un llibre famosíssim que, encara avui, milers de japonesos se saben de cor.

Hem d'agrair a Jordi Mas López que hagi traduït aquesta joia amb una sensibilitat i una intel·ligència singulars. En l'edició publicada per Vitel·la, els poemes mantenen l'aroma evocadora, la continguda intensitat i la delicadesa suggestiva pròpies d'aquesta literatura. El pròleg i els aclariments finals, que són de gran qualitat, permeten assaborir-la encara millor. Cent de cent és, com la millor poesia japonesa, un llibre breu, savi i subtilment commovedor.

Els llibres que ens fan grans