Publicitat
Publicitat

PATRIMONI

BCN recupera 17 metres de muralla romana al Pati Llimona

Barcelona té una mica més de Barcino després de recuperar, al centre cívic Pati Llimona del Barri Gòtic, un tram de 17 metres de la muralla construïda al segle IV i part d'un conjunt termal romà del segle I. Després de dos anys d'obres, aquest equipament municipal s'ha ampliat amb l'annexió de la finca del carrer Regomir número 7, construïda al segle XIX sobre edificacions preexistents (l'antic Palau dels Gualbes), i ofereix ara un recorregut per la història de la ciutat, com va explicar ahir el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Ciurana. L'edifici ha recuperat diferents vestigis de la Barcelona romana, però també elements originals de la finca del segle XIX, com ara els sostres, en el que constitueix, segons Ciurana, "una important tasca de costura" per fer encaixar usos i èpoques.

L'ampliació d'aquest equipament, que ha comptat amb un pressupost de 5,5 milions d'euros, ha donat visibilitat a un tram de la muralla que es va construir al segle IV per ser adossada per l'exterior a la que ja existia. Aquest tram connecta, a més, amb la Porta de Mar -també coneguda com a porta decumanaoriental-, una de les quatre que donava accés a Barcino i per la qual entraven a la ciutat les mercaderies procedents de tota la Mediterrània.

La porta estava flanquejada per torres circulars de defensa i, com els altres tres accessos a la ciutat, tenia un pas central -per a l'entrada del trànsit rodat, cavalls i mercaderies- i dos passos laterals per als vianants. El centre cívic ha museïtzat, a més dels 17 metres de muralla, una d'aquestes torres circulars. La intervenció arqueològica ha fet aflorar, també, les restes d'unes termes pròximes, en què es pot distingir una piscina escalonada, murs divisoris de les estances, alguns amb estucs hidràulics i conduccions d'aigua. El nou espai patrimonial del Pati Llimona -que ha guanyat 768 metres quadrats- inclou tres àmfores i dos elements arquitectònics del pòrtic d'entrada a la ciutat.

Els llibres que ens fan grans