Balears 11/07/2017

Tercera condemna a la Comunitat per salvar Biniorella: 8,2 milions més

La reclamació interposada per la companyia responia a la desclassificació dels terrenys convertint-los en sòl rústic d'especial protecció

Ara Balears
1 min
Andratx és un dels municipis amb la costa més urbanitzada.

PalmaLa Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha condemnat novament l'Administració de la Comunitat Autònoma (CAIB) a indemnitzar l'empresa Fasillar SL amb 8.267.425 euros, més els interessos legals corresponents. Amb aquesta, ja són tres les sentències dictades en menys d'un mes que obliguen la Comunitat Autònoma balear a pagar per la desclassificació de la urbanització de Biniorella d'Andratx.

El tribunal ha estimat aquest recurs de la companyia contra l'Administració autonòmica, després de desestimar, a conseqüència del silenci administratiu, una reclamació patrimonial que aquesta mateixa empresa presentà el 2009 en la qual demanava 11,5 o bé 8,2 milions d'euros pels danys i perjudicis per la desclassificació d'uns terrenys en la urbanització.

La reclamació interposada per la companyia responia a l'entrada en vigor de la Llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a Balears de 2008, que va provocar la desclassificació dels esmentats terrenys i que es convertissin en sòl rústic d'especial protecció, qualificats com a Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

En la sentència, la sala apunta que es tracta d'una indemnització de danys i perjudicis ocasionats per la desclassificació d'aquests terrenys que encara no tenen construccions. A més dels 8,2 milions, la condemna té en compte també els interessos legals des del 2009.

Hi afegeix, així mateix, que, fins i tot acceptant que es tracta d'un paisatge obert i natural, el que "la Llei del sòl i el reglament de Planejament protegeixen és l'impacte que ocasionen els projectes constructius", assenyalen els magistrats en la resolució.

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar un recurs de cassació.

stats