Publicitat
Publicitat

La "revalorització", el reclam per aconseguir clients

CIMNSA no disposava de l'autorització de la Confederación Hidrográfica del Segura per dotar d'aigua potable el nou complex, ni declaració d'impacte ambiental, ni llicència d'obres. En canvi, sí que es va iniciar el procés de venda de propietats. Ho féu a través de les societats Sunscape Properties i Inmobilian, amb oficines obertes al centre de Múrcia, a El Escorial i fins i tot al Regne Unit i a Holanda. Iglesias Moure també figura dins del consell d'administració de Sunscape. Al web de Buy2let, es detalla que la inversió a Casa Don Juan aporta un gran potencial de revalorització, rendibilitat en l'explotació del lloguer i una gran contribució al manteniment del medi ambient de la zona. El mateix web especifica que l'entrada inicial per fer la reserva d'un dels habitatges era de 3.220 euros, i que aquesta quantitat s'havia de completar fins al 20% del total del preu de l'habitatge en 18 terminis.

Els compradors, entre 1.500 i 2.000, abonaren entre 3.000 i 12.000 euros com a paga i senyal per a un habitatge del Resort, amb dues entitats bancàries com a avaladores, una d'elles Cajamurcia. A partir de 2008, alguns van intentar recuperar la inversió, però es van trobar amb els tancaments per insolvència de les dues immobiliàries. I CIMNSA també se'n rentà les mans, al·legant per carta que les entitats bancàries els havien executat els avals dels clients i embargat els terrenys, per comptes de l'impagament d'una pòlissa de crèdit. A dia d'avui no es coneix que hi hagi hagut rescabalament per als afectats, mentre que el paratge de Casa Don Juan, a la vora del Segura, es manté verge.