Balears 20/04/2017

Les reformes a instal·lacions agràries en sòl rústic protegit s'hauran d'integrar en el paisatge

El nou Decret d'exoneracions empoderarà els consells insulars

Jaume Vinyas
1 min
El Decret d'exoneracions no es podrà aplicar als agroturismes.

PalmaEl Consell de Govern aprovarà, previsiblement, aquest divendres el Decret d'exoneracions, una norma que complementa el Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística i que fixa els principis generals a partir dels quals les instal·lacions agràries poden evitar els tràmits urbanístics a l'hora de construir.

El decret segueix la línia de derogar la Llei agrària de l'exconseller Biel Company i consolida l'eliminació dels agroturismes de la llista d'activitats complementàries a l'activitat agrícola. A més, empodera els consells insulars perquè regulin amb llibertat les seves pròpies condicions d'exoneració. La norma, de fet, és un decret de mínims que permetrà als ens insulars decidir el grau de restricció que apliquen a la matèria.

Entre les novetats més destacades, per primera vegada s'imposen límits a les exoneracions en sòl rústic i protegit. Una vegada que entri en vigor el decret, els propietaris no podran exonerar per qüestions de fisonomia o estètica. La mesura, afirmen des de la Conselleria de Medi Ambient, pretén incidir en les polítiques de preservació paisatgística de les Illes.

A Mallorca, l'única illa on el Consell encara no té transferides les competències, els informes, els emetrà el director general competent i haurà de disposar d'un informe tècnic preceptiu previ d’una comissió tècnica que presidirà i que tindrà quatre membres més. Les administracions competents hauran de publicar, per primera vegada, les decisions que prenguin respecte de les exoneracions.

Aquest decret estarà en vigor fins que sigui aprovada la Llei d'urbanisme que prepara la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

stats