SERVEIS SOCIALS

El 18% de la població balear té problemes per arribar a final de mes

Les Illes Balears són una de les comunitats autònomes amb més desigualtats econòmiques

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el director general de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach, han presentat aquest dimecres el Pla de serveis socials 2017-2021, que té per objectiu marcar la ruta dels propers cinc anys en matèria de serveis socials. El pla inclou una diagnosi de les necessitats detectades a partir de quatre eixos principals: el model familiar, el creixement de persones majors, el model econòmic i la demografia.

“Tenim un model familiar que està canviant, en el qual cada vegada tenim menys relacions d'autoajuda dins aquesta xarxa familiar, i també cada vegada tenim més persones majors totes soles”, ha explicat Santiago. Així, mentre que l'any 1980 el nombre de persones d'una família era de  mitjana de 4,5, el 2015 era de 2,5. També s'ha incrementat el nombre de llars unipersonals, que han passat de representar el 16% el 1991 al 24% el 2015. Es tracta, en la majoria de casos, de persones majors que viuen totes soles. El sobreenvelliment de la població és un altre dels aspectes detectats per l'estudi de la Conselleria, segons el qual, per cada 100 majors de 75 anys, n'hi ha 13 que en tenen més de 85. Per Santiago això és una dada a tenir molt en compte, ja que “a partir dels 80 l'experiència ens diu que és quan començam a tenir malalties cròniques i persones amb grau de dependència”.

Així mateix, l'estudi elaborat per la Conselleria ha detectat que a les Illes Balears hi ha una població amb vulnerabilitat econòmica important a causa del model econòmic establert, un model que segons la consellera es basa en “sous baixos, una precarietat laboral que es caracteritza per l'eventualitat i la parcialitat en la jornada, i per la dificultat d'accés al món laboral a partir dels 50 anys”. Així, segons una enquesta de condicions de vida de 2015, el 18% de la població reconeix que té problemes per arribar a finals de mes. Quant a la distribució de la riquesa, Santiago ha explicat que si bé “generam molta riquesa, no aconseguim redistribuir-la bé”, ja que hi ha una diferència de 9,1 punts entre els que més ingressen i els que manco ingressen, mentre que a escala estatal aquest indicador és d'un 6,9.

Línies d'actuació

Una de les línies d'actuació prioritàries per a la Conselleria de Serveis Socials té a veure amb l' atenció a persones majors. Santiago ha explicat que l'objectiu és créixer en serveis i programes, “per això la nostra insistència en les residències, en centres de dia, serveis d'ajuda a domicili i programes d'acompanyament de caràcter comunitari a persones majors que viuen totes soles”. Serveis Socials també preveu millorar els serveis i programes per a persones amb problemes de salut mental i persones incapacitades judicialment. En aquest sentit, la consellera ha recordat que en l'actualitat hi ha 900 persones incapacitades judicialment “a les quals com a Administració els prestam el servei d'acompanyament”.

El suport a la família en temes de criança és un altre dels objectius prioritaris de la Conselleria de Serveis Socials. Per Santiago, es tracta d'una línia d'actuació cada vegada més urgent que ha d'incloure “el treball de competències familiars i parentals, programes comunitaris de caràcter preventiu adreçats a infants i joves, la reintroducció d'educadors als instituts, programes de mediació familiar i el reforç dels serveis comunitaris".

A més, Santiago ha destacat la importància de reforçar i millorar la renda social i mantenir el fons d'emergència escolar. Quant a la immigració, la consellera creu que, “reforçant els serveis comunitaris, la renda social, la intervenció a les escoles, facilitarem aquesta integració de les persones immigrants”. Finalment, Santiago ha manifestat el compromís del Govern de crear normatives noves que reforcin aquestes línies d'actuació com és la  Llei de suport a les famílies, revisar i actualitzar la Llei d'infància i adolescència, i treballar per la carta de drets socials.

Procés participatiu

A partir d'aquest dimecres s'inicia un període d'exposició pública d'aquest Pla de serveis socials, que tindrà una durada de tres setmanes. Segons el director general de Planificació i Serveis Socials, l'objectiu és que els professionals i les entitats del tercer sector que treballen en l'àmbit dels serveis socials hi facin les aportacions que considerin oportunes i “que ens ajudin a millorar, sobretot, la part de propostes i línies d'actuació”.

D'altra banda, Andreu Horrach ha explicat que un dels annexos del document preveu un pla de formació que es concentrarà bàsicament en la “intervenció en situacions de manca d'autonomia, dependència, salut mental i discapacitat”.

EDICIÓ PAPER 01/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF