Un 32% de la població balear no té capacitat econòmica per fer front a imprevistos

Això es desprèn de la darrera enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística 

El 32,7% de la població balear no té capacitat econòmica per fer front a imprevistos i el 14% té moltes dificultats per arribar a final de mes. Això es desprèn de la darrera enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, que proporciona informació sobre la renda i el nivell d'exclusió social a l'Estat durant el 2016.

Es tracta d'unes xifres lleugerament millors a les de l'any 2015, quan el percentatge de persones sense capacitat per fer front a imprevistos era del 40% i el de persones amb moltes dificultats per arribar a final de mes era del 17,9%. Malgrat tot, segons la darrera enquesta, un 19,1% de la població balear està en risc de pobresa segons l'indicador AROPE, que té en compte les persones que es troben en risc de pobresa, tenen carència material o baixa intensitat d'ocupació. A escala estatal, aquest percentatge puja fins al 27,9%.

L'enquesta també recull les dificultats econòmiques dels habitants de les Illes Balears per adquirir determinats productes. Així, un 38,9% no pot anar-se'n de vacances almanco una setmana a l'any, un 10% de la població no es pot permetre tenir un ordinador personal, un 8,8% no pot mantenir l'habitatge a la temperatura adequada i un 7,5% no es pot permetre tenir automòbil.

Pel que fa a la renda, els ingressos mitjans anuals nets per persona (dades del 2015) es varen situar en els 12.222 euros, una dada lleugerament superior a la de l'any anterior, que era de 10.828 euros.

Habitatge

L'enquesta també recull dades sobre la tinença de l'habitatge i els problemes que s'hi pateixen. El 66,9% de les llars balears té la propietat de l'habitatge on viuen, un 20,5% viu en règim de lloguer a preu de mercat, un 5% viu en règim de lloguer a un preu inferior al de mercat i un 7,6% viu en un habitatge cedit de manera gratuïta.

El principal problema que la població balear té a l'habitatge és el renou dels veïns o de l'exterior, que afecta el 28,1%. Un 14,2% afirma que pateix delinqüència o vandalisme, un 13,3% contaminació i altres problemes ambientals i un 7,1% pateix manca de llum. No obstant això, un 59,2% assegura no tenir cap problema al seu habitatge o entorn.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF