Un pla per garantir l’accés als serveis socials

El Govern destinarà l’any 2017 un total d’11,5 milions d’euros a finançar els serveis bàsics comunitaris

El Govern destinarà l’any 2017 un total d’11,5 milions d’euros a finançar, a través dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els serveis socials bàsics comunitaris, que són els serveis socials que gestionen les entitats locals als diferents municipis de les Illes.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació aportarà aquesta quantitat als quatre consells insulars mitjançant convenis de col·laboració. Per illes, Mallorca rebrà 9 milions d’euros; Eivissa, 1,3 milions d’euros; Menorca, 1 milió d’euros i Formentera, 136.012 euros.

Aquesta partida és la que estableix el Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics de les Illes Balears per a l’any 2017, que és el document que defineix les prestacions que es financen des del Govern de les Illes Balears i els criteris de distribució. Per primera vegada, s’hi incorporen com a criteris de finançament el cost i les ràtios de l’equip de professionals de cada unitat de treball social, així com altres criteris (població major, població menor d’edat, dispersió geogràfica, etc.).

Aquesta aportació garanteix el manteniment i el funcionament de la xarxa de serveis socials municipals, que solen ser la primera porta d’entrada dels ciutadans als serveis socials, així com l’accés a les prestacions i als serveis que s’ofereixen en igualtat de condicions, tant si viuen a un municipi com a un altre.

Els serveis i les prestacions que es financen són els següents: serveis d’informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació; servei d’ajuda a domicili; servei de teleassistència i actuacions de suport a la unitat de convivència; ajuts econòmics d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques a persones, famílies i unitats de convivència, amb persones menors d’edat a càrrec; el servei d’allotjament alternatiu; el servei de mediació intercultural; la domiciliació i l’empadronament i accions comunitàries. A més a més, també es financen programes específics que desenvolupen els serveis socials comunitaris als municipis destinats a població menor d’edat, a famílies, a la població major o a persones immigrants, entre d’altres.

EDICIÓ PAPER 28/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF