Balears 13/10/2015

L'ecotaxa servirà també per protegir el medi natural i recuperar patrimoni

Una comissió amb presència d'administracions i entitats, també ecologistes, decidirà on es destinen els doblers recaptats amb el futur impost turístic

Ara Balears
2 min
El vicepresident i conseller de Turisme, Biel Barceló, amb la presidenta de la federació hotelera, Inma Benito / I. BUJ

PalmaLa llei que prepara el Govern per crear el nou impost turístic també crearà una comissió que estarà integrada per representants de les administracions i per agents econòmics i socials, entre els quals també hi haurà ecologistes, que serà la que definirà on es destinaran els doblers recaptats. Els projectes que se'n beneficiïn no seran només estrictament turístics, també es preveu destinar fons recaptats a la protecció del medi natural o a la recuperació del patrimoni, dues àrees que estan vinculades amb el turisme.

Segons la proposta que tenen sobre la taula les conselleries de Turisme i d'Hisenda, la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible estarà formada, com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria de Turisme, d’Hisenda, d’Economia i de Medi Ambient, i per representants dels consells insulars, dels ajuntaments per mitjà de les associacions que els representen, dels agents socials i econòmics, i de les entitats que es determinin, particularment les de caràcter mediambiental. Aquesta comissió serà l’encarregada de proposar la finalitat dels recursos que generi l’impost sobre estades turístiques, a partir dels projectes que presentin els consells insulars, els ajuntaments i el Govern. En darrer terme serà el Consell de Govern qui haurà d'aprovar les propostes que faci aquesta comissió i decidir els instruments jurídics convenients per fer-ho.

Els fons recaptats amb l'ecotaxa s'anomenaran “fons per a l'impuls del turisme sostenible” i seran la font de finançament de les polítiques turístiques encaminades a impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat. Els recursos d'aquest fons hauran d'anar destinats al finançament d'inversions i despeses amb càrrec al pressupost autonòmic que vagin encaminats a sis finalitats: la millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, el foment de la desestacionalització, la creació de producte turístic i la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible; la protecció, preservació i recuperació del medi natural; la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural; l'impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) relacionats amb l’àmbit turístic o que contribueixin a la diversificació econòmica; i la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector turístic.

La comissió, a banda de proposar al Govern els projectes susceptibles de rebre els fons de l'ecotaxa, també haurà d'elaborar un pla anual d’impuls del turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris d’equilibri territorial.

stats