PATRIMONI GESA PERDURARÀ

La justícia salva Gesa per sempre

El TSJIB valida la protecció de l’edifici que presideix la façana marítima pel seu valor arquitectònic

La justícia ha donat la protecció definitiva a l’avui semiabandonat edifici de Gesa, en primera línia de la mar, i l’ha salvat de l’enderrocament que, un altre cop, l’amenaçava. Però ni la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que avala la protecció de l’edifici per la seva qualitat arquitectònica no ha estat pacífica i, fins i tot, hi ha un vot particular (que no en qüestiona la protecció), i hi surt anomenat el maleït nom de Can Domenge, arrossegat avui per sales de vistes i jutjats.

L’edifici avui està protegit i es considera de titularitat municipal, després que, en la legislatura passada, el sòl on s’aixecà passàs a ser considerat sòl públic, part de la zona verda de la façana marítima de Palma. Hauria d’estar rodejat d’uns parcs públics verds que també han quedat a mitges. I també ha quedat enlaire el seu ús públic, com l’aprofitarem. Es veu que perquè algú encara confiava a poder-lo esbucar.

A partir d’ara, siguin quines siguin les promeses electorals, la protecció de l’edifici de Gesa està beneïda per la justícia i la construcció envidrada queda rescabalada dels improperis i atacs rebuts, tot i que no vol dir que no els continuï rebent. Per tant, a partir d’ara, el seu futur és continuar existint. El que importa és com sobreviurà al pas dels anys.

Però ni amb la sentència en la mà hi pot haver tranquil·litat. La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, malgrat concloure que procedeix la protecció, no deixa escapar la seva sorpresa pels canvis d’opinió que tant el Consell de Mallorca com l’Ajuntament de Palma han evidenciat amb les decisions (bé de protecció o no de l’edifici o bé de planejament urbanístic afectant-lo) i qüestiona tant les lloances dels pèrits d’una part de l’edifici com les desqualificacions de Josel, l’empresa de Núñez i Navarro que va comprar els solars de primera línia per construir-hi pisos de luxe amb el previ esbucament de l’obra de José Ferragut. L’edifici de Gesa es mantindrà allà i no hi haurà pisos, però sí que hi ha litigis variats als jutjats.

El TSJIB considera que la primera sentència, la que va donar la raó a Josel i va anul·lar l’acord de catalogació del Consell l’abril de 2007, no s’ajusta a dret i la revoca.

Per arribar a aquesta conclusió, agafa el camí d’enmig i, com que no donava suficient credibilitat als informes que tenia, n’encomanà un la mateixa Sala a la Universitat Politècnica de Madrid (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura). Aquest informe ha salvat l’edifici.

El TSJIB fa seu aquest informe, que ha acreditat que l’immoble de l’arquitecte José Ferragut i Pou s’integra en el tardà “moviment modern” o “international style”. L’edifici és considerat un dels pocs exemples de l’Estat -i l’únic balear- de l’arquitectura de l’“International Style”. L’informe explicà que a Espanya, fins als anys 60 del segle passat, no hi ha una indústria de construcció adequada “als ideals de la modernitat” i per això les mostres d’aquest moviment són més tardanes.

“La pèrdua de l’edifici implicaria la pèrdua d’un referent històric del desenvolupament econòmic de les Balears en els 60 i la d’un dels pocs exemples de l’arquitectura de l’“International Style”, tant en sòl balear com peninsular”.

Per la pèrit que ha convençut el tribunal, l’immoble és un exemple d’arquitectura funcionalista i moderna i la definició del volum principal “és un dels millors exemples de racionalista modern, nacional i internacional”.

Adverteix que el deteriorament actual és superficial i que l’estat estructural, constructiu i arquitectònic és molt bo. “La seva pèrdua aniria en contra de la nostra pròpia història contemporània”.

La conclusió, pel tribunal, és clara: reuneix els valors històrics, raquitectònics, urbanístics i ambientals per ser un bé del patrimoni històric a protegir. Tot això “al marge de les circumstàncies polítiques que sens dubte envoltaren la protecció de l’immoble”. Tema tancat idò. Gesa, salvat.

EDICIÓ PAPER 12/08/2018

Consultar aquesta edició en PDF