Balears 11/02/2015

Illes per un Pacte convida la Junta de Personal a incorporporar-s'hi

Lamenta la retirada de la Plataforma Crida

1 min

Illes per un Pacte Educatiu lamenta que la Plataforma Crida s'hagi retirat d'aquest procés. Som conscients, i ho hem reiterat en nombroses ocasions, que aquest serà un camí llarg, atès que cercam la transformació del sistema educatiu. Per això, confiam que en un futur es donin les circumstàncies perquè la Plataforma Crida s'incorpori de nou a Illes per un Pacte, on tenen les portes obertes".

Convida "la Junta de Personal Docent no Universitari que s'incorpori de manera activa a Illes per un Pacte, ja que valoram la seva participació en aquest procés i creiem en la importància de les aportacions que hi poden fer".

Així mateix, reiteram la invitació feta als sindicats el mes de desembre passat perquè s'incorporin a la plataforma.

Per acabar, "volem informar que, tot i que actualment hem finalitzat l'elaboració del primer esborrany de Document de bases del pacte educatiu, aquest és, a hores d'ara, objecte de propostes de millora per part de les diverses entitats integrants".

Per tot això, "hem decidit prolongar el temps de confecció del document de bases. Estam convençuts que el procés avança per bon camí, amb el benentès que les propostes d’Illes per un Pacte seran fruit del consens entre les aportacions de les entitats que el formen i que els suggeriments que ens arribin de les organitzacions no han de fer més que millorar-ne el primer esborrany".

stats