Balears 14/09/2017

El Govern subvencionarà accions d'integració social a través de l'esport

Les línies d'ajuda seran finançades al 50% per les conselleries de Cultura i Serveis Socials

Ara Balears
2 min
Cultura i Serveis Socials han signat aquest dijous un conveni de col·laboració / CAIB

PalmaLa Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació duran a terme actuacions conjuntes destinades a la integració social mitjançant l'activitat física i esportiva, entès l'esport com una eina per prevenir conductes de risc psicosocial i millorar la cohesió social.

Mitjançant un conveni de col·laboració que han signat aquest dijous els dos departaments, s'ha acordat que aquestes accions es duran a terme en els centres socioeducatius de menors dependents de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, gestionats per la fundació pública autonòmica Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, adscrita a aquesta Conselleria, i estaran organitzades per la Fundació per a l'Esport Balear, adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

El conveni conté també una nova i primera convocatòria de subvencions a les Illes Balears, publicada aquest mateix dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la qual cada Conselleria aporta el 50% de l’import total de la convocatòria, que enguany és de 100.000 €. Aquests ajuts tenen tres línies de subvenció: la primera línia d'ajuts, amb un import de 40.000 €, té com a objecte donar suport a accions d'inclusió social i d'integració de persones amb risc social i amb capacitats diferents mitjançant l'esport; la segona línia d'ajuts, amb un total de 20.000 €, és per a cursos de formació tècnica esportiva a dones, per donar visibilitat a la dona com a un valor de l'esport; la tercera línia, de 40.000 €, és la subvenció de material esportiu a aquells col·lectius (entitats, clubs esportius i particulars) d'esportistes amb discapacitat, i que estiguin necessitats de material específic per a esport adaptat.

La consellera Fina Santiago ha destacat que sigui "la primera vegada a la Comunitat Autònoma que es fa una línia de subvenció per facilitar la integració de les persones amb risc social, com són els joves, i les persones amb discapacitat, i per a la formació de la dona a l'esport, com un valor social, que genera valors democràtics, d'igualtat, de treball en equip, de respecte o d'entendre l'altre", ha dit.

Per la seva banda, la consellera Fanny Tur ha remarcat la importància d'aquest conveni perquè "l'esport és una eina de cohesió social i integració, valors que fomentam des de la Conselleria", un conveni, com ha dit la consellera, que "recull l'esperit de la Llei de l'esport, i és exemple de polítiques transversals".

D'altra banda, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports també es compromet a bonificar els preus públics dels serveis corresponents del poliesportiu Prínceps d'Espanya a persones que es troben en risc d’exclusió social i joves que compleixin mesures de justícia juvenil. Així mateix, facilitarà l'ús de les instal·lacions del poliesportiu a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per dur a terme cursos, jornades i, en general, activitats relacionades amb l'activitat física i esportiva que tingui com a objectiu la inclusió social.

Aquest acord de cooperació serà vigent fins al 31 de desembre de 2018, però es podrà prorrogar tàcitament per períodes d’un any natural, fins a un màxim de quatre anualitats.

stats