Un 86% de la gent gran considera que la seva vida es manté igual que durant la crisi

La fundació GADESO publica un estudi sobre la situació de les persones majors en l'etapa de "post-crisi"

"La gent gran, com viu la post-crisi" aquest és el títol i la pregunta que es fa l'últim informe publicat per la Fundació GADESO. L'estudi demoscòpic estudia l'opinió dels més majors sobre la seva situació actual en comparació amb l'etapa anterior a la crisi econòmica que es va iniciar el 2008 i que tengué els seus períodes més durs entre 2011 i 2013.

GADESO divideix els enquestats en tres grups. El segment baix, que pateix grans dificultats i que a vagades es troba en risc d'exclusió; el segment mitjà, que té alguns problemes econòmics; i el segment alt, que disposa de recursos suficients. En base a aquesta classificació, l'estudi ens permet conèixer l'opinió no només del col·lectiu de persones d'edat avançada en general, sinó també dels diferents grups socioeconòmics que hi ha dins aquest grup humà.

Una primera dada a destacar és l'opinió sobre l'estat actual de les persones en comparació amb el període de crisi. Tot i que la mitjana, més d'un 86%, considera que és igual, hi ha algunes diferències significatives entre els segments de gent major que disposen de més recursos i els que disposen de menys. Mentre que cap enquestat del segment alt considera que estigui pitjor que abans de la crisi i gairebé una cinquena part considera que està fins i tot millor, els enquestats del segment mitjà i baix són els que menys consideren que hagi millorat la seva situació, amb dades del 7 i el 2% respectivament.

Una altra dada a destacar és la font de recursos entre la gent gran, on hi veim grans diferències socioeconòmiques. Mentre que el segment més benestant viu sobretot de les seves rendes i estables, els dos segments més baixos depèn fortament de les pensions.

Els ancians de les Illes Balears també prioritzen actuacions diferents de l'administració pública en funció del seu nivell de renda i benestar social. Aquelles persones de major status socioeconòmic prioritzen l'atenció a la soledat que sovint produeix la vellesa, mentre que els sectors baixos i intermedis prioritzen l'augment de les pensions i la millora dels serveis públics.

Podeu consultar totes les dades de l'informe "La gent gran, com viu la post-crisi?" en format PDF al web de la Fundació GADESO.

EDICIÓ PAPER 28/03/2020

Consultar aquesta edició en PDF