ENSENYAMENT

La feina guanya la partida a l’enriquiment personal

La fundació Gadeso elabora un estudi sobre la importància de l’educació i com la percep la societat
La feina guanya la partida a l’enriquiment personal

Quina importància donam a l’educació? Per què és necessària? Estam satisfets amb el sistema educatiu? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta dilucidar la fundació Gadeso en el seu estudi Els ciutadans i el sistema educatiu. Pel que s’hi recull, Gadeso afirma que la conflictivitat que va representar l’anterior legislatura del popular José Ramón Bauzá ha anat “quedant enrere”. Però els problemes “estructurals” es mantenen “ben presents”. En concret, les principals problemàtiques que continuen preocupant la societat balear són el fracàs i l’abandonament escolar (un 89% dels enquestats així ho creu) i, molt al costat, la manca de relació entre el que s’ensenya i el món laboral (86%). Ara bé, aquests darrers anys aquests ítems han experimentat un “lleuger retrocés”. Hi ha un canvi de tendència? Gadeso assegura que això encara no es pot afirmar.

El Govern ha decidit començar a posar fre al primer problema. Tot i així, també és conscient que les Balears són líders en abandonament escolar prematur i que els índexs de fracàs són altament preocupants. La Conselleria d’Educació aplicarà 106 mesures dividides en onze línies d’acció per revertir aquest fet.

La manca de recursos i inversió és el tercer factor que més preocupa la societat. Un 73% dels enquestats així ho assegura. El grup parlamentari Podem i l’Assemblea de Docents són dos dels actors més crítics amb el Govern. Actualment, les Illes inverteixen un 2,96% del PIB en educació. És un valor que se situa molt per sota de la mitjana estatal, que és del 4,4%, i més encara de l’europea, que el situa en el 5,5%. El conseller Martí March assegurà aquesta setmana que “mentre no hi hagi una millora de finançament, serà molt difícil arribar al 5%”. Tot i així, explicà que, per ells, “el creixement del pressupost és significatiu” i que el 2017 suposarà “una passa cap endavant”.

L’Assemblea de Docents reclama, per part seva, que s’hi inverteixin mil milions d’euros per començar a capgirar la situació. Inversions en infraestructures, ampliació de centres, davallada de ràtios i més personal per a l’atenció a la diversitat són alguns dels eixos que l’Assemblea considera necessaris.

La massificació dels centres és, de fet, el quart indicador més criticat, amb un 29%, força més lluny que els anteriors. Amb un pes menor (16%), però present, la manca de disciplina és el següent ítem que més preocupa les famílies balears. Però, tot i els números elevats que es presenten, quina importància es dóna a l’educació? L’anàlisi n’extreu conclusions clares: es dóna molta rellevància a l’educació, però hi ha una preocupant satisfacció pel sistema educatiu.

Educació: important per a què?

En el conjunt de les Illes, s’atorga una puntuació de 7 a la importància de l’educació, però només del 3,9 en el grau de satisfacció. Les Pitiüses són el territori més pessimista, ja que dóna només un 3,7 al contentament amb l’Educació i un 6,5 a la seva transcendència. La possibilitat de trobar un lloc de feina centra l’opinió pública i determina, en gran mesura, la importància de l’educació a la societat. El 93% dels enquestats pensa que la bona formació millora les possibilitat d’aconseguir una feina. Ara bé, malgrat haver realitzat l’enquesta de resposta múltiple, només el 51% de la societat troba que l’educació és imprescindible per al desevolupament personal. Més baixes són les dades de les persones que creuen que és necessària per aprendre a conviure amb els altres (33%) i que permet desenvolupar el valor de l’esforç (28%). És a dir, la societat es continua guiant per l’enriquiment productiu i manté certes distàncies amb el personal.

“És veritat que tenim una societat que lliga molt l’educació amb l’aspecte econòmic”, reconeix el director general d’Innovació i Comunitat educativa, Jaume Ribas. “Des de l’escola s’intenta combatre: es treballa per desenvolupar l’equitat, el desenvolupament personal, la participació...”, prossegueix. A més a més, Ribas apunta que la concepció social que hi ha estesa és de “com si l’educació pogués canviar el món”. En aquest sentit, reivindica que hi pot contribuir, però que si la societat va en sentit contrari, “al final no anam enlloc”.

Pel que fa a la insatisfacció, sobretot ho determina un altre factor pràctic: “No sempre el que s’ensenya a l’escola és útil en la vida laboral”. Un 86% així ho creu. El 84% dels enquestats també pensa que hi ha molts problemes estructurals i un 47% que hi ha manca de voluntat política per arribar a un consens estratègic.

EDICIÓ PAPER 07/12/2019

Consultar aquesta edició en PDF