Balears 05/11/2014

FAPA denuncia un cas de maltractament a un infant de Santa Maria per part d'un auxiliar educatiu

Critica la "inoperància" de la Conselleria, que manté el responsable al centre

Ara Balears
3 min

PalmaFAPA-Mallorca, "en representació del col·lectiu de famílies de la comunitat educativa, denuncia la inoperància de la Conselleria d'Educació davant l'agressió patida per Francesc, un infant del CEIP Melcior i Rosselló de Santa Maria amb una discapacitat, a mans de l'ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu) que el tenia a càrrec seu".

Segons FAPA, "el maltractament de l'infant té origen al curs passat. En aquell moment la Conselleria va obrir un expedient però, al contrari que en altres casos en què es van suspendre de sou i feina els treballadors, en aquest cas la Conselleria d'Educació no va arribar a actuar de manera efectiva, la investigació es va dilatar injustificadament i l'ATE va continuar al centre al llarg de tot el curs passat. A més, malgrat les circumstàncies, aquest curs l'han tornat a enviar al centre i avui hi continua".

Antecedents

L'alumne agredit, enguany alumne de primer, és un nin amb necessitats educatives i, d'acord amb les seves circumstàncies, l'any passat es va destinar al centre un ATE per atendre'l en tot el que fos necessari per facilitar-ne la inclusió i garantir-ne el dret a l'educació.

FAPA relata que "desafortunadament, des del principi de curs passat la tutora de Francesc va detectar que hi havia indicis que la tasca de l'ATE no era l'adequada i al mes de novembre, juntament amb l'equip de suport, es va emetre un informe en el qual ja explicava que era "molt brusc amb el nin", que el malmenava del braç i que li ficava el menjar a la boca de qualsevol manera, per exemple".

L'agressió, segons l'Associació de pares i mares, va ser així: "Dia 24 de febrer de 2014, mentre es desenvolupava la classe d'anglès d'Infantil i en presència dels seus companys de classe i de la professora, l'ATE va perdre els nirvis. Primer va malmenar l'infant per obligar-lo a agafar un color de terra i després li va pegar un cop fort al cap amb la mà. La professora d'anglès va comunicar immediatament a direcció els fets i l'endemà ja s'havia enviat al Departament d'Inspecció Educativa una comunicació explicant els fets".

La direcció del centre, malgrat la limitació dels recursos humans del centre i que la tasca quasi exclusiva de l'ATE era l'atenció de Francesc, va reorganitzar provisionalment els treballadors per evitar que l'agressor hagués de tornar a relacionar-se amb l'infant i així protegir-lo, mentre la Conselleria adoptava mesures i resolia la situació.

Les primeres actuacions de la Conselleria es varen demorar més d'un mes, exposant la víctima a la convivència diària del seu agressor perquè en cap moment no es varen adoptar mesures cautelars, i va ser al tercer trimestre de curs quan es va dotar d'una nova ATE el centre per poder atendre Francesc.

A tot això, l'ATE que havia provocat aquesta situació continuava al centre i no va ser fins dia 17 de juny quan el Departament d'Inspecció va enviar l'instructor per prendre testimoni de la professora que havia observat l'agressió. També es va prendre declaració als professionals que tenien relació amb l'infant i l'ATE. Els interrogatoris es varen produir en presència de l'ATE, la secretària i la instructora que duia el procés.

Fins aquell moment, a la mare de Francesc no se li havien comunicat els fets esdevinguts el 24 de febrer i desconeixia l'existència de testimonis que acreditassin una agressió al seu fill.

Malgrat això, amb el curs acabat i atesos els esdeveniments, la mare, l'equip directiu, l'APIMA, que hi havia donat suport com a representant de les famílies i els testimonis afectats, varen confiar en una resolució immediata de la Conselleria i que molt probablement es procediria a la substitució de l'ATE denunciat per una altra persona al curs següent. Només per aquest motiu no es va cursar denúncia per altres vies.

Per a sorpresa de tothom, a principi del curs 2014-15, la Conselleria d'Educació va enviar el mateix ATE que havia pegat a Francesc i immediatament es varen haver de reactivar les peticions per part del nou equip directiu a la Conselleria i per part de la mare i de l'APIMA a diverses entitats, com ara la Defensora del Menor i FAPA Mallorca.

La senyora Garrido, Defensora del Menor, va valorar els fets com a molt greus i va iniciar actuacions. En la darrera conversa mantinguda amb ella valorava la possibilitat de posar en coneixement de la Fiscalia els fets esdevinguts.

FAPA Mallorca va conèixer els fets a finals del mes de setembre i, atesa la gravetat dels fets i l'especial vulnerabilitat de Francesc, es varen iniciar contactes personals amb els responsables de la Conselleria d'Educació. Primer amb la Sra. Isabel Cerdà, amb qui s'ha parlat en dues ocasions i se li han enviat dos correus electrònics per exposar-li amb detall la situació.

El 19 d'octubre FAPA Mallorca Es va comunicar amb la nova consellera, a qui també es va exposar la gravetat de la situació amb tot detall. Va justificar recepció però no ha resolt res. Ara posarà els fets en coneixement dels jutjats.

stats