Publicitat
Publicitat

La crisi destapa les mancances d’un sistema mai prou analitzat

Les causes que han fet davallar l’escolarització de 0 a 3 anys cal cercar-les en la crisi. Per moltes famílies resulta gairebé impossible suportar les quotes mensuals d’escolarització, que poden oscil·lar entre els 120 i els 240 euros, depenent del municipi.

Al marge d’això, les baixes per motius d’exclusió social es podrien minimitzar si les administracions impulsessin polítiques d’infància que passessin per creuar serveis socials i educació i implantar mesures com els sistemes de bonificacions que s’apliquen a municipis com Ciutadella, Ferreries, Sant Lluís o es Mercadal, on els índexs d’escolarització s’han mantingut més o menys estables. “És un drama que hi hagi infants, per pocs que siguin, que no puguin anar a l’escola perquè els pares no poden pagar la quota cada mes”, denuncia Arnaiz. Amb tot, l’educació infantil a Menorca gaudeix, encara avui, de bona salut, cosa que no treu que els professionals percebin l’amenaça d’una “situació de risc”. “La llei Montoro ens podria fer retrocedir trenta anys”, adverteixen les cooperativistes de Maó, que temen que no es delegui la competència en els consells i els ajuntaments i s’acabin aplicant criteris autonòmics, cosa que resultaria perjudicial per a una illa que fa trenta anys que despunta en l’atenció a aquesta etapa educativa.