Els responsables de l'abocament de Son Olivaret s'enfronten a multes de fins a 100.000 euros

La Conselleria de Medi Ambient i Cort van obrir dos expedients sancionadors el setembre de 2015

Els responsables de l' abocament il·legal de residus a una finca de Son Olivaret, a Palma, es podrien enfrontar a una multa de fins a 100.000 euros, segons ha dit el conseller de Medi Ambient. Vicenç Vidal considera que els fets podrien ser mereixedors d'una sanció "greu o molt greu" per impacte ambiental en una massa forestal.

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va obrir l'expedient, el setembre de 2015, arran de dues actes dels agents de medi ambient (AMA) que varen aturar els abocaments i els moviments de terra que s'hi havien produït. Els (AMA) van dur a terme una primera inspecció el 9 juny de 2015, i van aixecar una acta per l'abocament de terres i l'obertura d'un camí sense autorització en una superfície aproximada de set hectàrees. L'altura mitjana de l'abocament sobre el terreny era aproximadament d'1,5 a 2 metres, segons la inspecció ocular.

El 4 d'agost van tornar a visitar els terrenys, que estan inclosos en una Àrea Natural d'Especial Interès ( ANEI). Llavors varen constatar, en una altra acta, que continuava l'activitat de transport i abocament de terres. Al cap d'un mes s'incoà un expedient sancionador. Durant el seguiment que van dur a terme del cas es va constatar, el 6 d'octubre, que la paralització no s'havia respectat del tot i s'havien produït moviments de terra.

L'expedient de Cort

L'Ajuntament de Palma obrí un segon expedient per infracció urbanística el 18 de setembre de 2015. En l'expedient, Cort descriu els fets de la següent manera: "S'han fet moviments de terres/abocaments de terra natural, procedents de les obres del Carrefour del Coll d'en Rebassa, segons consta a l'informe de la Conselleria". "Els moviments de terres", afegeix l'escrit, "afecten pràcticament la totalitat de la parcel·la. D'una superfície aproximada de 7800 metres quadrats, i no es pot precisar el volum dels enderrocs, si bé aquests semblen de terra natural i de gran magnitud".

La promotora, AGRONATURA BALEAR SL, va presentar recurs el mes de novembre al·legant que s'havia presentat projecte de legalització de les obres denunciades. Cort decidí desestimar-lo, el passat dia 21 de març, i va ordenar al propietari de la finca i al promotor la retirada/restitució de l'abocament. Segons la valoració feta pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, l'import d'aquestes obres seria d'uns 15.000 euros. Els denunciats s'exposen a una multa de fins a 18.000 si no compleixen l'ordre establerta, que també fou recorreguda.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF