Viviana de Sans respon a un propietari d'Airbnb: "El lloguer turístic ja estava prohibit"

La plataforma demana als seus usuaris que pressionin l'Administració

La campanya que ha iniciat Airbnb per demanar als propietaris de pisos que enviïn missatges a l'Administració, explicant la seva bona experiència amb el 'home sharing' i pressionant per una zonificació que els permeti continuar llogant casa seva amb usos turístics, ja ha començat a tenir respostes.

La vicepresidenta del Consell d'Eivissa, Viviana de Sans, ha contestat aquest dimecres un dels correus electrònics plantilla que la plataforma havia posat a disposició dels usuaris per tal que fessin "sentir la seva veu". Davant el missatge, De Sans respon que "el lloguer turístic ja estava prohibit" –la llei Delgado no permetia llogar habitatges en edificis plurifamiliars– i assegura que el que s'ha fet des de les institucions és "respectar la prohibició en funció de la defensa de l'interès general i el dret d'accés a l'habitatge a un preu assequible a l'illa d'Eivissa".

La nova Llei de turisme permetrà llogar habitatges en edificis plurifamiliars sempre que compleixin determinades condicions de sostenibilitat i accessibilitat, l'immoble tingui més de cinc anys d'antiguitat i, sobretot, ho permeti la zonificació, una tasca que correspon als consells insulars i a l'Ajuntament de Palma a partir de la qual es decidiran quines àrees poden destinar-se a lloguer turístic i on poden crear-se places noves.

Si bé les administracions tenen un any per fer aquesta feina, el Consell d'Eivissa ja va anunciar un acord entre les forces polítiques que hi governen per prohibir el lloguer turístic a plurifamiliars de tota l'illa davant el greu problema d' accés a l'habitatge que hi ha. La campanya d'Aribnb arriba, en canvi, uns dies més tard que el Parlament ratificàs el decret llei per donar efectivitat a la llei, que havia quedat inaplicable després de la seva aprovació. 

EDICIÓ PAPER 16/01/2021

Consultar aquesta edició en PDF