El Tribunal Superior admet a tràmit el recurs de pares i mares d'alumnes contra l'Ordre TIL

La petició de suspensió cautelar formarà una peça separada i d'acord amb la normativa d'aplicació s'atorga a la Conselleria d'Educació el termini de 10 dies per exposar el que consideri oportú

El Tribunal Superior de Justícia de Balears, en data 21 de juliol de 2014, ha resolt l'admissió del recurs de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes que es va formular contra l'Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, publicada en el BOIB núm. 64, de dia 10 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del Tractament Integrat de Llengües als centres docents no universitaris.

COAPA informa que també se'ns ha comunicat que pel que fa a la petició de suspensió cautelar es formarà una peça separada i d'acord amb la normativa d'aplicació s'atorga a la Conselleria d'Educació el termini de 10 dies per exposar el que consideri oportú.

S'ha designat com a magistrat ponent per al recurs el senyor Gabriel Fiol Gomila.

EDICIÓ PAPER 09/11/2019

Consultar aquesta edició en PDF