Publicitat
Publicitat

PALMA

Serveis Socials admet que paga ajudes urgents “amb molt retard”

El PP rebutja comprometre’s a fer-ho en el termini de 48 hores

La regidora de Benestar Socials de l’Ajuntament de Palma, Aina Ferriol, va admetre ahir que el seu departament paga “amb molts de dies de retard” algunes de les ajudes econòmiques urgents que li són sol·licitades i que han de servir per cobrir necessitats bàsiques de ciutadans en matèria de menjar, higiene, llum o aigua. Ferriol defensà que aquest retard no significa que les peticions siguin “desateses”.

El retard en el pagament ha estat denunciat de manera reiterada en els darrers mesos pels grups de l’oposició, sense que des del govern municipal, tot i les dades oficials que ho confirmaven, s’hagués admès aquesta situació fins ahir, que ho va fer la mateixa responsable de Serveis Socials. Tot a partir de la proposta presentada pel grup socialista perquè l’Ajuntament es comprometés a pagar les ajudes en el termini màxim d’entre 24 i 48 hores que estableix el mateix protocol de Serveis Socials.

El govern municipal del PP rebutjà adquirir aquest compromís. Ferriol assegura que les situacions d’emergència s’atenen a temps i defensà que s’hi estan posant més recursos perquè recentment s’ha aprovat augmentar 40.000 euros la disponibilitat en tresoreria per fer front a aquestes ajudes. Tot i així, advertí que “per millorar no basta voler-ho”, i que el seu departament s’intenta adaptar a la creixent demanda d’aquestes ajudes a causa de la llarga durada de la crisi.

Tot això no va convèncer l’oposició. La socialista Virginia Abraham criticà que els beneficiaris de les ajudes tarden a cobrar-les dos, sis, deu i fins a 30 dies des de la data de tramitació. “El temps d’espera és major si tenim en compte la data de sol·licitud de l’usuari”, assenyalà Abraham. Per part de MÉS, Antoni Noguera va avisar que aquestes ajudes responen a situacions d’extrema necessitat i digué que l’augment de la demanda prové de la política “assistencialista” que es du a terme des de Serveis Socials.

Targeta “Palma amb tu”

A la comissió d’ahir també es tractà la posada en marxa de la targeta “Palma amb tu”, amb la qual s’ha substituït l’anterior xarxa d’aliments perquè els beneficiaris d’aquestes ajudes puguin adquirir directament els productes de primera necessitat. Ja s’han repartit 800 targetes i s’espera arribar a 1.200. Ferriol digué que es tracta de la iniciativa de la qual es troba més orgullosa, perquè “dignifica” el beneficiari. L’oposició reconegué “l’avanç”, però advertí de la nova sobrecàrrega de feina que pot suposar el sistema per als treballadors de Serveis Socials.