Publicitat
Publicitat

SANITAT

Salut enreda mig any 1,1 milions dels pensionistes

Cada mes, els jubilats illencs paguen quasi 200.000 euros de més pels medicaments que necessiten

Quan ha passat poc més d'un any des que entrà en vigor el copagament farmacèutic (el primer dia de juliol de 2012), les xifres evidencien que si bé les administracions treuen pit assegurant que s'estalvia en despesa farmacèutica hi ha una dura realitat: els doblers que l'Administració obliga a bestreure als pensionistes, fent-los avançar més del que els pertoca pagar amb la mesura de copagament.

Aquest és el cas de les Illes Balears, que és una de les comunitats autònomes que imposa als pensionistes l'obligació d'abonar a la farmàcia el 10% de tots els medicaments que necessitin, per damunt el límit mensual que els correspon pagar en funció de la quantia de la seva pensió, amb un dret posterior a devolució de la quantitat excedida que no es fa efectiu fins que han passat sis mesos.

A la nostra comunitat autònoma, per exemple, un pensionista que tingui fixat un límit màxim de 8,14 euros al mes a pagar pels medicaments (perquè té una renda inferior a 18.000 euros anuals) haurà d'abonar el 10% dels que prengui durant el mes, mentre que a altres comunitats quan s'arriba a aquest límit durant el mes el pensionista ja no paga més pels medicaments.

Per aquest sistema, el Servei de Salut de les Illes Balears obliga el conjunt dels pensionistes de les Illes a bestreure una mitjana de 188.333 euros al mes.

La mitjana de pensionistes amb dret a devolució de part de l'import pagat pels medicaments és de 8.396 al mes. Idò així, es pot establir una mitjana aproximada de 22,50 euros, que seria la quantitat que cada pensionista bestreu (sense que, en realitat, li toqui pagar) al mes pels medicaments que pren.

Sis mesos sense cobrar

Des de juliol de 2012 fins a desembre de 2012, els pensionistes de l'Arxipèlag han pagat més d'un milió d'euros que no els tocava abonar, una xifra (1.130.000 euros) que el Servei de Salut de les Illes Balears va començar a retornar el gener de 2013.

Cal destacar que, a més a més, a Balears no s'inicia el procediment de pagament fins que la quantitat avançada pel pensionista arriba als 10 euros. Si és inferior, haurà d'esperar que s'acumulin euros avançats fins a arribar als 10.

En el mes de gener, el Servei de Salut tornà als pensionistes un total de 343.000 euros, repartits entre 14.483 titulars i que corresponien als pagaments de medicaments adquirits els mesos de juliol i agost de 2012.

Tres mesos després, a l'abril, es retornaren 399.000 euros a 17.824 titulars per les quantitas avançades al setembre i octubre. Dos mesos després, al juny, es varen abonar 388.000 euros, repartits entre 17.911 titulars i que corresponen a novembre i gener.

Dels doblers que els pensionistes han avançat enguany, des de gener de 2013, encara no han rebut ni un euro. La previsió és que a l'agost, segons fonts del Servei de Salut, s'aboni la quantitat corresponent al gener i febrer.

El procés de reintegrament dels doblers no és senzill, diuen des del Servei de Salut, perquè per cada operació de reemborsament s'han de creuar les dades dels doblers avançats pels pensionistes amb les de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per tal de poder confirmar que no hi ha cap canvi en la situació del beneficiari que pugui modificar-ne els drets. Això fa que el procés sigui lent.

Tot i que hi ha dos sistemes de reintegrament dels doblers avançats - l'automatizat i el que s'inicia a instància d'un usuari-, la pràctica totatilat dels reintegraments es fan pel sistema automàtic perquè la recepta electrònica està implantada en un 100% a Balears.

En el cas del reintegrament automatitzat, és el Servei de Salut qui gestiona el procediment. Cal que l'usuari estigui registrat en el sistema poblacional del Servei de Salut, que les prescripcions s'hagin registrat amb recepta electrònica i que consti un compte corrent del pensionista.

El sistema no automatitzat, que suposa que l'usuari inicia la reclamació, és oportú quan, per exemple, s'ha prescrit manualment la recepta o s'ha adquirit el medicament en una farmàcia de fora.

Increment des de gener

Des de l'1 de gener de 2013, s'ha incrementat uns cèntims la quantitat que han de pagar (a Balears i al conjunt de l'Estat) els pensionistes. Aquells amb una renda inferior a 18.000 euros han de pagar el 10% del preu dels medicaments, amb un límit de 8,14 euros al mes. Els qui cobrin entre 18.000 i 100.000 euros tindran un límit de 18,32 euros al mes i els qui tinguin una renda superior als 100.000 euros abonaran 61,08 euros al mes.

Els usuaris actius han de pagar el 40%, 50% o 60% del valor dels medicaments. I queden exclosos de pagament aquells que tinguin una renda d'integració social, els que percebin una pensió no contributiva, els aturats de llarga durada que han perdut el subsidi i aquelles persones que estiguin en tractament derivat d'un accident de treball o una malaltia professional.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF