Sa Pobla utilitza les noves tecnologies per detectar fuites d'aigua

L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana un projecte de telelectura i monitoratge per millorar l'eficiència de la xarxa

L' Ajuntament de sa Pobla està duent a terme un projecte de telelectura i monitoratge de la xarxa d'aigua potable per dotar el Servei d'Aigües d'un sistema tecnològic que permeti el control de cadascun dels 102 sectors que formen la xarxa de distribució. L'objectiu és millorar l'eficiència, reduir les pèrdues i augmentar el rendiment.

Amb aquest sistema es controlaran tots i cadascun dels sectors de la xarxa d'aigües del municipi en temps real per conèixer així realment l'aigua que passa per cada ramal les 24 hores del dia, poder detectar de manera ràpida i eficaç les fuites i, al mateix temps, tenir un major control dels usos indeguts o no registrats. A més, s'està instal·lant un sistema pioner de telelectura via ràdio a 165 usuaris que permetrà llegir comptadors d'aigua a totes les marques sense necessitat d'acudir a la comunitat o habitatge individual, fet que evitaria lectures estimades si no hi ha accés. Aquest sistema permetrà detectar si existeix una fuita interior a l'habitatge, un indicatiu de possibles avaries en la instal·lació interior, i evitar, consegüentment, factures elevades de consum als usuaris. Aquesta obra, que és duita a terme per l’empresa Aqualia, té un cost total de 128.000 euros i està finançada al 100% pel departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca.

El batle de sa Pobla, Biel Ferragut, ha explicat que “la telelectura suposa un gran avanç, ja que s'eliminen errors de lectura, es minimitza la necessitat d'estimar en alguns casos el consum per no tenir accés als comptadors i no és necessari interrompre ningú en la seva vida”. Així mateix, el batle ha destacat que amb aquesta nova tecnologia es pot obtenir informació important, com el consum per hora de cada veí, corbes de demanda i alarmes de fuites o de manipulació de comptadors, la qual cosa “ajudarà a evitar les pèrdues d'aigua i situacions de connexió fraudulenta a la xarxa”.

EDICIÓ PAPER 01/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF